Để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy định và tiến độ đề ra. Trong quá trình chuẩn bị này, thông tin, tuyên truyền có vai trò quan trọng, đóng góp tích cực vào thành công của cuộc bầu cử sắp tới.

Tranh cổ động, pa-nô, áp phích... tuyên truyền về bầu cử khắp các tuyến đường nội ô TP. Cà Mau.

Căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền bầu cử đã xây dựng kế hoạch thực hiện. Trong đó nhấn mạnh mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị này là tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội, bảo đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử.

Ông Trần Văn Hiện, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, kiêm Trưởng Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền bầu cử: Công tác tuyên truyền về bầu cử được tỉnh tiến hành chủ động, song song với lộ trình, bước đi của cuộc bầu cử, hỗ trợ đắc lực cho công tác triển khai bầu cử, góp phần cổ vũ, động viên, tạo không khí thi đua yêu nước sôi nổi trong mọi tầng lớp nhân dân, thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp. Từ đó, làm cho mọi công dân nắm vững quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả. Kỳ bầu cử lần này có nhiều điểm mới, cho nên công tác tuyên truyền được thực hiện tích cực, sao cho cử tri thấy trách nhiệm trong việc tham gia vào bộ máy nhà nước vững mạnh, tránh tư tưởng cục bộ, không khách quan trong quá trình lấy ý kiến nhận xét cử tri đối với ứng cử và cầm lá phiếu bầu người đại diện cho mình.

Trên cơ sở kế hoạch ban hành, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo, đài từ tỉnh đến cơ sở mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền: Tình hình đất nước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử; công cuộc đổi mới đạt được nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền bầu cử phối hợp phát hành tranh cổ động, pa-nô, áp phích... tuyên truyền về bầu cử; hướng dẫn các đội thông tin lưu động tuyên truyền về bầu cử, nhất là hướng đến vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Các địa phương trong tỉnh cũng đã và đang tích cực tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, lồng ghép vào các buổi hội họp và tuyên truyền trực tiếp tại ấp/khóm, khu dân cư, để cử tri nắm vững và tích cực đi bầu.

Công tác tuyên truyền bầu cử của tỉnh được chia làm 3 đợt thực hiện. Đợt 1, từ ngày 5/2 - 22/4, tập trung triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; các luật: Tổ chức Quốc hội, Tổ chức chính quyền địa phương, Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND... Đặc biệt, giới thiệu những điểm mới trong công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND lần này. Đó là những điều chỉnh, bổ sung cụ thể về bộ máy thực hiện công tác bầu cử từ Trung ương đến địa phương; quy định chặt chẽ hơn về trách nhiệm, quyền hạn và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị phụ trách bầu cử; quy trình đề cử, ứng cử; việc phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội do Trung ương giới thiệu; việc thẩm định hồ sơ người tự ứng cử; việc tuyên truyền vận động bầu cử, giải quyết khiếu nại tố cáo...

Đợt 2, từ ngày 22/4 - 22/5, tập trung cao điểm 10 ngày trước thời gian diễn ra bầu cử. Nội dung tuyên truyền về thành tựu của Quốc hội và HĐND qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, của HĐND trong việc thực hiện trách nhiệm của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Tuyên truyền quyền bầu cử và ứng cử của công dân, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử; các hoạt động trong quá trình tiếp xúc cử tri; các quy định về trình tự, thể thức bầu cử... Tuyên truyền về sự tham gia tích cực, chủ động của nhân dân đối với cuộc bầu cử; kết quả phong trào thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử, biểu dương kịp thời những đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.

Từ 22/5 đến 22/6 - đợt 3 của kế hoạch sẽ tuyên truyền về kết quả bầu cử: Danh sách ứng cử viên trúng cử, phiên họp thứ nhất của Quốc hội và HĐND các cấp, để bầu các chức danh chủ chốt.

Với sự chuẩn bị, thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, tin chắc rằng, cuộc bầu cử diễn ra tại Cà Mau sẽ dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đáp ứng mong mỏi của toàn thể nhân dân trong tỉnh.
Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn