Hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở:

RÚT RA NHIỀU KINH NGHIỆM HAY, CÁCH LÀM TỐT Tính đến ngày 28/8, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành đại hội đảng bộ cấp huyện, thành phố, đảng bộ ngành và khối các cơ quan, doanh nghiệp.

Đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Cà Mau lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, 14 đảng bộ trực thuộc đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, chặt chẽ các nội dung đại hội theo đúng tinh thần Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 92 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Quá trình chuẩn bị đại hội, các đảng bộ đã phát huy được dân chủ, tập trung trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các đoàn thể nhân dân tham gia xây dựng các nội dung của đại hội. Song song đó, các địa phương, đơn vị đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, cổ động trước đại hội, phát động nhiều phong trào thi đua phong phú, thiết thực... tạo không khí sôi nổi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng vào sự thành công của đại hội.

Trong quá trình tổ chức đại hội, các đảng bộ đã chuẩn bị dự thảo các văn kiện và báo cáo kiểm điểm, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của tổ chức đảng, đảng viên, các tổ chức đoàn thể và nhân dân. Quá trình thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo báo cáo chính trị có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đa dạng ở nhiều lĩnh vực, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn của ngành, địa phương. Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành các đảng bộ đã bám sát tình hình, nhiệm vụ cụ thể của địa phương, đơn vị; đánh giá đúng mức về những kết quả đạt được, những yếu kém tồn tại trên các lĩnh vực, đề ra được những giải pháp cụ thể, có tính đột phá của nhiệm kỳ mới.

Nhiều báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành đã thẳng thắn nhìn nhận yếu kém, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế, không để phát sinh các vấn đề nổi cộm; đưa ra nhiều mục tiêu chiến lược mang tính đột phá để kinh tế - xã hội phát triển mạnh theo hướng ổn định và bền vững. Đây là những kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong quá trình chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở của tỉnh, tạo tiền đề cho việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Về công tác nhân sự, kết quả đại hội các đảng bộ đã bầu 476 cấp ủy viên khóa mới, ban thường vụ 134 đồng chí (trong đó cấp ủy viên tái cử 353 đồng chí, tham gia lần đầu 123 đồng chí, số dư bầu cấp ủy 13,92%, số dư bầu ban thường vụ 17,29%); cấp ủy viên tái cử nhưng không trúng cử 4 đồng chí. Cấp ủy viên là nữ 55 đồng chí, chiếm 11,55%; tuổi trẻ 24 đồng chí, chiếm 5,04%, dân tộc thiểu số 4 đồng chí, chiếm 0,84%. Tỷ lệ cấp ủy viên có trình độ cao đẳng, đại học 448 đồng chí, chiếm 94,11%; sau đại học 28 đồng chí, chiếm 5,88%.

Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy đại hội được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện nghiêm theo đúng quy định theo nguyên tắc bầu cử trong Đảng. Các đại hội đều bầu 1 lần đủ số lượng cấp ủy viên do đại hội xác định, đúng cơ cấu và định hướng. Số lượng và cơ cấu cấp ủy hợp lý, bảo đảm phát huy và tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức Đảng ở địa phương, đơn vị. Những người được bầu đều đảm bảo về năng lực, phẩm chất, trình độ chuyên môn, xứng đáng là đội ngũ cán bộ tinh nhuệ, nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của tình hình mới.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn