Học tập Nghị quyết Trung ương 4 - khóa XII: Mọi lúc, mọi nơi, mọi người cùng thực hiện

Sáng nay 22/12, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình quán triệt Kết luận số 09-KL/TW, ngày 19/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 đến cán bộ chủ chốt cấp tỉnh tại Hội nghị cán bộ học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 - khóa XII.Thông tin về nội dung, kết quả Hội nghị lần thứ tư - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Nghị quyết Trung ương 4) về tăng cường xây dựng Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trong lời phát biểu khai mạc Hội nghị sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành cần triển khai học tập, quán triệt một cách đầy đủ, xem đây là khâu mấu chốt, quyết định để đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết nghiêm túc để cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về nguy cơ và nhận diện đúng những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; từ đó đề ra các giải pháp phù hợp để cương quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng này trong nội bộ.

Trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết phải xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp có trọng tâm, trọng điểm; không chủ quan, nóng vội, mà phải kiên quyết, kiên trì, nghiêm túc thực hiện với quyết tâm chính trị cao và làm quyết liệt; quán triệt theo phương châm mọi lúc, mọi nơi, mọi người cùng thực hiện. Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và phát huy kết quả, những kinh nghiệm rút ra trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Cấp ủy, tổ chức đảng nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu trong tổ chức thực hiện Nghị quyết; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đề cao kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò giám sát của nhân dân, các cơ quan báo chí trong thực hiện Nghị quyết.

Đề ra 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết, trong đó nhấn mạnh đến việc hằng năm, người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên phải có cam kết bằng văn bản về rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, sau Hội nghị này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tổ chức quán triệt đối với trí thức, văn nghệ sĩ, phóng viên, biên tập viên báo, đài trên địa bàn.

Hội nghị làm việc đến hết buổi sáng ngày mai, 23/12.


Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn