Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng

Trong hai ngày 23-24/6, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình: Hội nghị triển khai các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng có ý nghĩa to lớn đối với việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội sau đại hội Đảng bộ các cấp và đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, góp phần định hướng tư tưởng, quyết tâm giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước và của tỉnh.

Hội nghị tập trung nghiên cứu 3 chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Báo cáo Chính trị trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng thời thảo luận Dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình đề nghị các đồng chí lãnh đạo các cấp, cơ quan, đơn vị chỉ đạo nghiêm túc, chặt chẽ kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII theo đúng quy định. Kết quả thực hiện chương trình hành động của tập thể, kế hoạch hành động của cá nhân là cơ sở quan trọng để kiểm điểm, tự phê bình, phê bình, đánh giá tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và cá nhân người đứng đầu hàng năm và cả nhiệm kỳ.

Điểm mới trong học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng lần này là tất cả những người tham gia học tập, quán triệt bắt buộc phải viết thu hoạch cá nhân.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn