Hướng tới xây dựng tỉnh Cà Mau có nền kinh tế mạnh về biển

Sáng ngày 14/1, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị lần thứ 25, sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đồng thời cho ý kiến về Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình phát biểu tại Hội nghị. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình phát biểu tại Hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các giải pháp phòng ngừa; chỉ đạo xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng. Theo đó, đã xem xét xử lý 11 tập thể, 29 cán bộ, đảng viên. 

Từ năm 2007 đến tháng 6/2019, Tỉnh ủy cho ý kiến sắp xếp, bố trí đối với 1.266 lượt cán bộ, luân chuyển 27 lượt cán bộ; bố trí 7/9 bí thư cấp huyện và 1 Chủ tịch UBND huyện không là người địa phương. Các ngành, các cấp đã xây dựng, triển khai thực hiện quy định về ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức đối với đồng nghiệp và nhân dân; được cán bộ và nhân dân đồng tình, ủng hộ.

5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế; chất lượng và hoạt động văn hóa được nâng cao…

Hiện tỉnh có 9/9 trung tâm văn hóa cấp huyện; 50/82 trung tâm văn hóa cấp xã; 860/949 ấp, khóm có trụ sở sinh hoạt văn hóa; 81,45% gia đình đạt chuẩn văn hóa; gần 68% ấp, khóm đạt chuẩn văn hóa; 30/82 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Chương trình hành động của Tỉnh ủy về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với mục tiêu xây dựng tỉnh Cà Mau có nền kinh tế mạnh về biển; đạt cơ bản các tiêu chí về phát triển bền vững kinh tế biển; ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào ngành nghề kinh tế biển; hình thành, bảo tồn và phát huy văn hóa sinh thái biển; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng…

Cửa biển Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời).Cửa biển Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời).

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền tiếp tục lãnh đạo, quán triệt, thực hiện có hiệu quả chủ trương, giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật, thông tin truyền thông…

Đối với Chương trình hành động về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các địa phương xác định rõ số lượng tuyến dân cư sinh sống ven biển, làm cơ sở để đầu tư hạ tầng và các ngành nghề khác. Tiếp tục kêu gọi nhà đầu tư phát triển nguồn điện tái tạo, đây là điều kiện ngăn sóng giữ phù sa, hạn chế tình trạng sạt lở ven biển. “Ngành chuyên môn khẩn trương rà soát, đối chiếu các mục tiêu, nội dung nêu trong Chương trình hành động sao cho phù hợp với tình hình địa phương. Đây này là nền tảng để tỉnh hoàn thành Đề án Phát triển kinh tế biển trong văn kiện đại hội sắp tới, hướng tới xây dựng tỉnh Cà Mau có nền kinh tế mạnh về biển”, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình nhấn mạnh.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn