Kiện toàn các chức danh chủ chốt cấp tỉnh

Các ông: Trần Văn Hiện, Dương Huỳnh Khải và Lê Văn Sử lần lượt đắc cử các chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh. “Cử tri đã hoàn thành việc thực thi quyền công dân là bầu ra đủ số lượng 54 đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nhân dân đã giao quyền lực của mình cho quý vị đại biểu, với trọng trách đó đòi hỏi hoạt động của HĐND, của từng đại biểu HĐND không ngừng cải tiến nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương”, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình phát biểu tại Kỳ họp thứ nhất - HĐND tỉnh khóa IX, vừa diễn ra trong tuần qua.

THÔNG QUA VÀ THỰC HIỆN KHẢ THI CÁC QUYẾT SÁCH

“Tôi sẽ cùng tập thể Thường trực, các ban HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh đoàn kết, thống nhất, chung sức, chung lòng, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là việc thông qua các quyết sách đúng đắn để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và giám sát việc thực hiện khả thi các quyết sách đó…”, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện phát biểu tại Kỳ họp.Tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa IX dành phần lớn thời gian cho việc bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh. Theo đó, ông Trần Văn Hiện - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX. Ông Trần Văn Hiện sinh năm 1963, quê ở xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi, cao cấp chính trị, thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng Đảng.

Đại biểu bầu ông Nguyễn Kiên Cường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII và ông Dương Huỳnh Khải, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX. Ông Nguyễn Kiên Cường sinh năm 1961, quê xã Hòa Thành, TP. Cà Mau, cao cấp Chính trị, thạc sĩ ngành Kinh tế; ông Dương Huỳnh Khải sinh năm 1963, quê ở xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, cử nhân chính trị, thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng Đảng.

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch; Trưởng, Phó Trưởng các ban HĐND tỉnh và Chánh Văn phòng HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ra mắt.

Đối với các ban của HĐND tỉnh, đại biểu bầu ông Trần Ngọc Diệp và bà Vũ Hồng Như Yến làm Trưởng và Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách; ông Nguyễn Sơn Ca và bà Phạm Thị Ngọc làm Trưởng và Phó Trưởng ban Pháp chế; bà Nguyễn Thị Thanh Hương và ông Nguyễn Đức Tiến làm Trưởng và Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội; ông Trần Chánh Quang và ông Nguyễn Minh Đương làm Trưởng và Phó Trưởng ban Dân tộc.

Về các chức danh chủ chốt khối nhà nước, ông Nguyễn Tiến Hải được tín nhiệm tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh. Các ông: Lâm Văn Bi, Trần Hồng Quân, Thân Đức Hưởng tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX. Tại Kỳ họp, đại biểu bầu bổ sung ông Lê Văn Sử - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX. Ông Lê Văn Sử sinh năm 1969, kỹ sư ngành Khai thác thủy sản, cao cấp chính trị.

Đại biểu cũng đã bầu Ủy viên UBND tỉnh đối với 21 người đang giữ chức danh trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Riêng ông Lê Minh Ý - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tới đây dự kiến sẽ được bổ nhiệm giữ chức danh Giám đốc Sở Nội vụ thay ông Nguyễn Quốc Hận vừa trúng cử đại biểu Quốc hội, sẽ là đại biểu chuyên trách; ông Lê Thanh Triều - Bí thư Huyện ủy U Minh, dự kiến thời gian tới sẽ được điều động giữ chức danh Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thay ông Lê Văn Sử; ông Trần Hiếu Hùng - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, dự kiến tới đây sẽ được điều động giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thay ông Dương Huỳnh Khải; bà Trương Linh Phượng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, dự kiến tới đây sẽ được cử giữ chức danh Giám đốc Sở, thay ông Võ Hoàng Hiệp do điều động nhận nhiệm vụ khác.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu 26 người vào Hội thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Vui mừng đến dự với tư cách vừa là đại biểu HĐND tỉnh, vừa là Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu tại Kỳ họp, ông Dương Thanh Bình: “Đây mới là bước khởi đầu, nhiệm kỳ của HĐND tỉnh và UBND tỉnh còn dài, quá trình thực hiện nhiệm vụ có nhiều thuận lợi, song phía trước cũng còn không ít khó khăn, thách thức. Vì vậy, đòi hỏi mỗi vị đại biểu HĐND tỉnh không ngừng học tập, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với HĐND, UBND và các cơ quan chức năng kịp thời chỉ đạo”.

Nói về kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình cho rằng có ý nghĩa chính trị rất lớn và khẳng định đây là kết quả của quá trình phát huy dân chủ, nhân dân thực hiện quyền lực cao nhất của mình, tham gia xây dựng cơ quan quyền lực nhà nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa - nhà nước của dân, do dân và vì dân. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: “Đây là kết quả của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, đã và đang mang lại nhiều thành tựu quan trọng, to lớn…”.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện: “Mỗi đồng chí trên từng cương vị công tác sẽ luôn luôn cố gắng hết sức mình cùng với các vị đại biểu HĐND tỉnh phấn đấu hoàn thành tốt mọi chức năng, nhiệm vụ; kế thừa và phát huy những kinh nghiệm, thành tựu của nhiệm kỳ trước, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh ở mọi lĩnh vực trên tinh thần đổi mới của Hiến pháp năm 2013… Liên hệ chặt chẽ, phối hợp thống nhất với các cấp, ngành, lĩnh vực, cử tri và quần chúng nhân dân nhằm làm tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh và HĐND tỉnh”.

Cũng tại Kỳ họp, HĐND tỉnh công bố Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh về việc thành lập các tổ đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021; thông qua Nghị quyết Chương trình giám sát của HĐND tỉnh 6 tháng cuối năm 2016; báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Bà Dương Thu Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, báo cao tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn