Kỳ họp thứ bảy - HĐND tỉnh khóa IX: Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đúng thực chất

Diễn ra từ ngày 5 - 7/12, Kỳ họp thứ bảy - HĐND tỉnh khóa IX đã hoàn thành khối công việc lớn, thông qua nhiều nghị quyết bao trùm trên nhiều lĩnh vực. Nội dung trọng tâm của kỳ họp lần này là lấy phiếu tín nhiệm 28 vị giữ chức vụ do đại biểu HĐND tỉnh bầu. Kết quả lấy phiếu không có trường hợp nào đạt mức tín nhiệm thấp đến mức phải đưa ra xem xét theo quy định, đã cho thấy chất lượng cán bộ quản lý, năng lực điều hành và chỉ đạo của tỉnh ổn định.

Nội dung quan trọng được thông qua tại kỳ họp cuối năm là báo cáo về tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển và tăng trưởng khá, 12/12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong giai đoạn 2016 - 2018, có 12 chỉ tiêu gần đạt và vượt kế hoạch, đáng chú ý là các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới, tổng sản phẩm trong tỉnh, tỷ lệ giảm hộ nghèo, giải quyết việc làm...

Lấy phiếu tín nhiệm các đại biểu giữ chức vụ do đại biểu HĐND tỉnh bầu.Lấy phiếu tín nhiệm các đại biểu giữ chức vụ do đại biểu HĐND tỉnh bầu.

Bài học kinh nghiệm quan trọng trong chỉ đạo, điều hành

Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Tiến Hải: Kinh tế thủy sản tiếp tục khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Lĩnh vực nông nghiệp phát triển ổn định. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển khá theo hướng nâng cao giá trị gia tăng...

Nhìn nhận những mặt tồn tại và hạn chế, ông Nguyễn Tiến Hải cho rằng tăng trưởng của tỉnh hiện chưa cao, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tuy được tập trung đầu tư nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; tốc độ đô thị hóa còn chậm; chưa thu hút được các nhà đầu tư lớn để khai thác các tiềm năng, lợi thế riêng biệt của tỉnh, nhất là về du lịch, cảng biển, năng lượng tái tạo. Tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai gây ra tình trạng sạt lở bờ biển, bờ sông ngày càng phức tạp, gây thiệt hại lớn. Tình hình ô nhiễm môi trường vẫn còn diễn ra ở một số nơi, làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân...  

Chỉ rõ những nguyên nhân đến từ sự chủ quan, ông Nguyễn Tiến Hải nhận định công tác lãnh đạo, điều hành của một số cơ quan, đơn vị có lúc, có nơi chưa quyết liệt, còn thụ động, trông chờ, đùn đẩy trách nhiệm. Quản lý địa bàn và tổ chức thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn hạn chế. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành chưa chặt chẽ. Việc xác định một số chỉ tiêu thiếu tính khả thi, chưa đủ nguồn lực để thực hiện...

Thực tiễn cho thấy, ở đâu cấp ủy, chính quyền, cá nhân người đứng đầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quyết liệt, cụ thể, sâu sát thực tiễn, đổi mới, sáng tạo, chủ động và linh hoạt hơn, thì ở đó đạt kết quả tích cực hơn. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, đây là bài học kinh nghiệm rất quan trọng đối với từng cấp, từng ngành trong chỉ đạo điều hành để có những giải pháp phù hợp, kịp thời khắc phục hiệu quả những hạn chế, yếu kém, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới.

Để nâng cao hơn nữa kết quả đạt được trong thời gian còn lại của năm 2018 và những năm cuối nhiệm kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cả hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành cần tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Quyết liệt trong cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn nữa cho sản xuất kinh doanh. Làm tốt công tác phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu...

UBND tỉnh đề ra 14 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2019, trong đó tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu lại nền kinh tế; chú trọng tăng trưởng chất lượng, hiệu quả, bền vững... với mục tiêu tăng trưởng 7%, thu ngân sách đạt 4.569 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,2 tỷ USD.

Hỏi cây, trả lời mặt nước

Vấn đề thu tiền thuê đất tại các dự án phát triển đô thị dù không mới, nhưng do để kéo dài và phát sinh những vấn đề mới, được các đại biểu chất vấn, đi vào trọng tâm tại Dự án hồ Vân Thủy (Phường 5, TP. Cà Mau) được tỉnh cho thuê đất từ năm 2014, nhưng đến nay chưa thu được đồng nào; đại biểu Nguyễn Sơn Ca quan tâm đến chức năng điều hòa sinh thái (những hàng cây ven hồ) khi đề cập đến Dự án hồ Vân Thủy. Trong khi đó, ông Trịnh Văn Lên - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường lại khẳng định dù thay đổi quy hoạch (cho nhà đầu tư kinh doanh giải khát ven hồ), thì chức năng điều hòa vẫn còn, vì còn.... mặt nước. Câu chuyện hồ Vân Thủy vốn còn nhiều vấn đề chưa được xác định rõ ràng, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện yêu cầu các ngành chức năng, chính quyền cần có văn bản trả lời đầy đủ và thỏa đáng đến đại biểu sau kỳ họp.

Trong diễn biến liên quan là Dự án nhà, chợ, hồ Phường 5, được tỉnh triển khai thực hiện, giao đất cho nhà đầu tư từ năm 2004. Qua nhiều chủ đầu tư, đến nay vẫn chưa xác định được mức giá cho thuê, dù đã tiến hành đấu giá đất, giao đất cho nhà đầu tư triển khai dự án và đã kinh doanh sản phẩm. “Nhà nước không thu được tiền thuê đất không những thất thu ngân sách, lãng phí tài nguyên đất, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý tài nguyên đất mà người mua đất, nhà tại đây từ nhà đầu tư  phải chịu thiệt thòi vì chưa có được sổ đỏ. Việc xác định giá đất tại đây gặp nhiều khó khăn, tỉnh đã có kiến nghị với Bộ Tài chính, sẽ sớm kết thúc vấn đề này”, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Tiến Hải khẳng định.

Trước tiên, phải tự giữ lấy mình

Vấn đề “nóng” được đại biểu quan tâm chất vấn Đại tá Phạm Thành Sỹ - Giám đốc Công an tỉnh, về tình hình tín dụng “đen”, hoạt động “núp bóng” cho vay nặng lãi. Đại tá Phạm Thành Sỹ khẳng định hoạt động này đã xuất hiện tại Cà Mau nhưng chưa manh động dẫn đến phạm tội. Ngành đã phát hiện và quản lý gần 10 tổ chức cho vay “núp bóng” các công ty, doanh nghiệp để thực hiện cho vay nặng lãi và cũng đã quản lý một số đối tượng, tập trung nhiều tại TP. Cà Mau. Công an đang thu thập chứng cứ, quản lý chặt để xử lý hoạt động này. Để ngăn chặn, Đại tá Phạm Thành Sỹ mong muốn cần tăng cường công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, không vướng vào hoạt động cho vay nặng lãi, ảnh hưởng đến đời sống và xã hội. Về tội phạm và tệ nạn ma túy đang có chiều hướng gia tăng tại Cà Mau, Đại tá Phạm Thành Sỹ cho biết có cả học sinh bị nghiện, số người nghiện tập trung nhiều tại TP. Cà Mau, với 593 đối tượng và xảy ra ở khắp nơi trong tỉnh, kể cả ở những địa phương vùng sâu, vùng xa: U Minh, Ngọc Hiển. “Trước tiên, mình phải tự giữ mình, giữ ngay từ trong gia đình”, ông Sỹ nói về công tác quản lý người thân trước thực trạng nghiện ma túy đang có chiều hướng gia tăng, hướng vào mọi đối tượng như hiện nay. Công an có nhiều giải pháp về mặt nghiệp vụ, phòng ngừa từ xa và phối hợp với ngành chuyên môn quản lý cai nghiện thông qua nhiều hình thức một cách hiệu quả nhất.

“Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; tạo ra sự tăng trưởng về chất của kinh tế nông nghiệp tỉnh nhà, lấy sự tăng trưởng thu nhập của người sản xuất nông nghiệp làm thước đo chính về chất lượng, mức độ bền vững của sự tăng trưởng.”

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn