Nền tảng cho HĐND khóa mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoạt động của HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016 không ngừng được đổi mới về phương thức, chất lượng, ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Qua đó, các Nghị quyết HĐND thành phố ban hành đúng pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế, được nhân dân đồng thuận cao và tích cực tham gia thực hiện, góp phần quan trọng vào việc ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Tại kỳ họp thứ 17, tổng kết hoạt động HĐND TP. Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016, có 1 tập thể và 10 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Trong nhiệm kỳ, HĐND thành phố đã ban hành 114 nghị quyết mang tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Nhiều chỉ tiêu, mục tiêu trong nhiệm kỳ đạt, vượt kế hoạch: Tổng sản phẩm trên địa bàn (theo giá so sánh 2010) tăng bình quân hằng năm 12,33%; thu nhập bình quân đầu người (theo giá hiện hành) 76,8 triệu đồng/năm; tổng vốn đầu tư phát triển 23.600 tỷ đồng, đạt 103% chỉ tiêu; thu ngân sách nhà nước 1.700 tỷ đồng, đạt 116,44% (chỉ tiêu giảm trừ do điều chỉnh chính sách); xây dựng 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ dân sử dụng điện, sử dụng nước sạch 99%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,04%...

Chính sự đổi mới không ngừng về phương thức, chất lượng trong hoạt động: Tổ chức kỳ họp, giám sát, thẩm tra, trả lời chất vấn, tiếp xúc cử tri (TXCT)... nên nghị quyết của HĐND khi ban hành đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Trong nhiệm kỳ, Thường trực và hai ban của HĐND thành phố đã tổ chức được 28 đợt giám sát trên các lĩnh vực, sau giám sát đã có 223 kiến nghị đến các ngành, các cấp xem xét, giải quyết theo quy định. Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề cử tri quan tâm, những vấn đề bức xúc trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Trong thẩm tra, các đại biểu thẳng thắn trao đổi những vấn đề còn vướng mắc, chưa đúng quy định, chưa sát với thực tế của địa phương để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp và đúng quy định.

Nét nổi bật trong hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ qua, trên 80% ý kiến, kiến nghị của cử tri được giải trình làm rõ tại buổi tiếp xúc.

Nét nổi bật trong hoạt động TXCT của đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ qua, là số ý kiến kiến nghị của cử tri được đại biểu HĐND thành phố và đại diện ban, ngành thành phố, lãnh đạo cơ sở giải thích, lãm rõ tại chỗ chiếm tỷ lệ trên 80%, phần nhiều ý kiến giải trình đã được cử tri đồng tình. Còn lại các ý kiến vượt thẩm quyền đại biểu tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết và trả lời cụ thể, đầy đủ các nội dung cử tri kiến nghị, phản ánh, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri.

Bà Lê Kim Thu, Chủ tịch HĐND TP. Cà Mau: Ghi nhận, đánh giá đầy đủ những mặt làm được, chưa được, bài học kinh nghiệm được rút ra của nhiệm kỳ qua sẽ là cơ sở để tin rằng nhiệm kỳ HĐND khóa mới sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước Đảng và trước cử tri. Điều đó được thể hiện qua việc ngay từ đầu năm đến nay, TP. Cà Mau khẩn trương triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đây là cuộc vận động chính trị và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong nhân dân, nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đủ tiêu chuẩn, đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Theo đó, tổng số đại biểu HĐND thành phố được bầu là 40 đại biểu tại 8 đơn vị bầu cử; tổng số đại biểu HĐND xã, phường được bầu là 462 đại biểu tại 116 đơn vị. UBND thành phố và xã, phường đã thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND ở mỗi đơn vị bầu cử.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ hai vào ngày 16/3, để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố. Qua bàn bạc, thảo luận dân chủ, đại biểu hội nghị đã biểu quyết thống nhất 100% danh sách sơ bộ 72 người cư trú, làm việc tại TP. Cà Mau ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 và 883 người cư trú, làm việc tại các xã, phường ứng cử đại biểu HĐND xã, phường.

Hiện, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và xã, phường tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử và chuẩn bị tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba. Các tiểu ban khẩn trương triển khai kế hoạch đã được phân công, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị sao cho cuộc bầu cử được diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.
Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn