Nghiêm túc, trách nhiệm trong quán triệt, thực hiện Nghị quyết XII của Đảng

Ngày 21/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho hơn 150 đại biểu là hội viên Hội Văn học nghệ thuật, Hội Nhà báo, Liên hiệp Các hội khoa học - kỹ thuật tỉnh.Hội nghị thông qua 3 chuyên đề: Những nội dung cốt lõi và mới trong báo cáo chính trị tại Đại hội XII; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2016 - 2020; báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

So với Nghị quyết Đại hội XI, mục tiêu tổng quát trong Nghị quyết Đại hội XII bổ sung, nhấn mạnh các thành tố, nhiệm vụ: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, “Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”, “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa”.

Điểm mới nữa là Nghị quyết Đại hội XII tuy vẫn kiên trì mục tiêu “phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, nhưng không xác định mốc thời gian “đến năm 2020” như Nghị quyết Đại hội XI.

Bên cạnh đó, Hội nghị thông qua chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết XII của Đảng. Theo đó, tỉnh tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng cả chiều rộng, chiều sâu; nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Văn Tý nhấn mạnh: Sau Hội nghị này, các đại biểu đều phải viết thu hoạch. Nội dung thu hoạch thể hiện tính nghiêm túc, trách nhiệm cá nhân trong việc nắm vững, hiểu rõ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Từ nội dung được nghiên cứu, mỗi cá nhân liên hệ với thực tế của ngành, đơn vị; đề xuất, kiến nghị những giải pháp có hiệu quả trong tổ chức thực hiện nghị quyết.

Hội nghị bế mạc vào trưa 22/7.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn