Nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Đảng bộ tỉnh phải hoàn thành trong tháng 12/2015

Hôm qua 1/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI, cho hơn 200 cán bộ chủ chốt và báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện. Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Công Bửu tham dự Hội nghị.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Nguyễn Hồng Vệ nhấn mạnh kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2010 - 2015; đồng thời nêu ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phân tích sâu về định hướng, các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và các chương trình, đề án, lĩnh vực mang tính đột phá...Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Đảng bộ tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra 20 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP theo giá cố định năm 2010) tăng bình quân 7 - 7,5%, GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 3.000 USD, thu ngân sách 5 năm 32.700 tỷ đồng, tổng kim ngạch xuất khẩu 5 năm đạt 7,5 tỷ USD, 164 trường đạt chuẩn Quốc gia, 80% dân số tham gia Bảo hiểm y tế, 50% xã trở lên đạt tiêu chí nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%...

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương, khóa XI về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,7%; kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%; tỷ lệ nhập siêu dưới 5%; tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước so với GDP phấn đấu dưới 5%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 31% GDP; chỉ số tăng giá tiêu dùng (CPI) dưới 5%. Thực hiện các chỉ tiêu về việc làm, giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

Theo kế hoạch, sau Hội nghị, các địa phương, đơn vị khẩn trương tổ chức triển khai, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương, khóa XI, dứt điểm trong tháng 12 này. Đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị gắn với tập trung thực hiện công tác trọng tâm năm 2016 để tạo điều kiện, động lực thực hiện thắng lợi nghị quyết trong những năm tiếp theo.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn