Người đứng đầu phải mạnh dạn kiểm điểm, nhận trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm

Năm nay, tiếp tục quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành, Cà Mau đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC). Đến nay, tỉnh đã thực hiện được 16/18 nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch CCHC năm 2017, đạt 88,89%.

Nổi bật là kết quả ở lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Từ đầu năm đến ngày 23/11, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 129 quyết định công bố 403 thủ tục; bãi bỏ, hủy bỏ 399 thủ tục. Đến nay, số TTHC đang thực hiện tại các cấp là 1.806 thủ tục, trong đó cấp tỉnh có 1.366 thủ tục, cấp huyện 285 thủ tục, cấp xã 155 thủ tục.

Việc cắt giảm thời gian giải quyết TTHC được Chủ tịch UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo sâu sát nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện TTHC. Bên cạnh đó, để nắm bắt và tháo gỡ kịp thời những khó khăn của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các quy định, TTHC, UBND tỉnh và một số đơn vị sở, ngành, UBND một số huyện và TP. Cà Mau tổ chức tọa đàm, đối thoại với người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính và TTHC; qua đó tiếp nhận trên 400 phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp và tất cả đã được các đơn vị giải đáp. Hình thức tổ chức đối thoại đã thực sự phát huy hiệu quả, tạo được sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp.

Ba thủ tục hành chính lĩnh vực ngoại vụ vừa được cắt giảm thời gian quy trình giải quyết. Ảnh: Tập đoàn Thủy sản Việt - Úc (huyện Ngọc Hiển) tiếp đoàn cán bộ của tỉnh và các doanh nghiệp đến từ tỉnh Nagasaki (Nhật Bản) đến tham quan, tìm hiểu.

Đồng thời, tỉnh cũng đã tiếp nhận 16 phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân thông qua các kênh như: Báo chí, Văn phòng Chính phủ tiếp nhận chuyển về tỉnh... Kết quả, đã xử lý xong và công khai trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh 13/16 phản ánh, kiến nghị; còn lại 3 phản ánh, kiến nghị đang xử lý.

Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được thực hiện tại Trung tâm Giải quyết TTHC của tỉnh, 9/9 huyện, thành phố và 101/101 đơn vị cấp xã. Hầu hết các TTHC được các cơ quan, đơn vị thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Đến ngày 23/11, tổng số TTHC tiếp nhận tại Trung tâm là trên 1.500 thủ tục; còn lại 47 thủ tục tạm thời tiếp tục tiếp nhận và giải quyết tại các sở, ngành.

Theo báo cáo của Trung tâm Giải quyết TTHC và UBND các huyện, thành phố, cấp tỉnh đã tiếp nhận tổng số 45.650 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ đã trả kết quả đúng hạn đạt 99,65%, tỷ lệ hồ sơ trả kết quả trễ hạn 0,35%; cấp huyện tiếp nhận 49.820 hồ sơ, đúng hạn đạt 99,62%, trễ hạn 0,38%.

Tỉnh tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện Đề án tinh giản biên chế tỉnh Cà Mau giai đoạn 2015-2021, tỉnh đã trình và được Bộ Nội vụ phê duyệt tinh giản biên chế 230 trường hợp trong năm 2017.

Quan tâm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã cử đào tạo và thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho 2.322/2.487 lượt cán bộ, công chức, viên chức, tỷ lệ 93% so kế hoạch đề ra. Hiện nay, công chức lãnh đạo từ cấp huyện trở lên đạt chuẩn theo quy định chiếm tỷ lệ 99,9%; công chức, viên chức cấp tỉnh và huyện đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ chiếm 97,18%; cán bộ chuyên trách cấp xã đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ chiếm 87,15%; công chức cấp xã đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ chiếm 99,04%.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc chuyên môn được các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh quan tâm đẩy mạnh. Đa số các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc đăng tải, cập nhật TTHC trên dịch vụ công trực tuyến; việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan, đơn vị dần đi vào nền nếp, góp phần khắc phục việc xử lý hồ sơ trễ hạn trên hệ thống. Số lượng TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 được nâng lên, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện TTHC.

Bên cạnh kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn cũng đã được tỉnh chỉ ra, trong đó có việc vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm chỉ đạo, điều hành công tác CCHC... Vì vậy, trong 9 phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm về CCHC năm 2018 được UBND tỉnh đề ra, nhấn mạnh: Trong thực hiện các kế hoạch CCHC, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cần xác định rõ trọng tâm, trọng điểm và tạo được điểm nhấn trong từng giai đoạn và thời điểm; có giải pháp cụ thể, mô hình mới, có tính đột phá để tạo ra được những chuyển biến rõ nét và có sức thuyết phục.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở và mạnh dạn, kiên quyết xử lý kịp thời những sai phạm của cá nhân, tổ chức trong thực hiện công tác CCHC; gắn kết quả thực hiện công tác CCHC với việc xem xét, đánh giá, sử dụng và bố trí cán bộ, công chức, viên chức.

“Ngoài việc xử lý trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm nhiệm vụ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải mạnh dạn kiểm điểm, nhận trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân nhấn mạnh.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn