PCI từ điểm số đến hành động

Tuần qua, tại Phiên họp thường kỳ tháng 8 do UBND tỉnh tổ chức, ngoài việc đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác lãnh đạo, chỉ đạo cũng như những công tác trọng tâm trong tháng 9 và những tháng cuối năm. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) là vấn đề được quan tâm.

12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội

Tại phiên họp, UBND tỉnh đánh giá tình hình kinh tế tháng 8 và 8 tháng trên địa bàn tỉnh tiếp tục khởi sắc: Tổng sản lượng thủy sản tăng 8%; tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tăng 10,7%; chỉ số công nghiệp tăng 6,5%; thu ngân sách đạt 72,7% kế hoạch và tăng 22% so với cùng kỳ.

Công tác bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt; lượng khách đến tham quan và doanh thu du lịch ngày càng tăng; an ninh chính trị được giữ vững; không xảy ra tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Việc thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về sắp xếp trường, lớp, giáo viên bước đầu đạt kết quả tích cực.

Bên cạnh đó, kinh tế - xã hội tỉnh còn một số khó khăn nhất định: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt thấp so với kế hoạch (45,2%); kim ngạch xuất khẩu giảm 5,4% so với cùng kỳ và đạt thấp so với kế hoạch (49,9%). Tình hình thiên tai diễn ra phức tạp, trong tháng đã xảy ra 9 vụ sạt lở đất với chiều dài 280m, làm ảnh hưởng đến 7 căn nhà tại các huyện: Đầm Dơi, Ngọc Hiển; 75 vụ lốc xoáy làm chết 2 người (trên địa bàn huyện Cái Nước), sập 127 căn, tốc mái 428 căn; ước tổng thiệt hại khoảng 5,2 tỷ đồng. Tai nạn về điện vẫn còn diễn ra; sản lượng khí, điện, đạm tiếp tục giảm; tình hình tai nạn và va chạm giao thông đường bộ vẫn còn diễn biến khá phức tạp.

Phiên họp lần này cũng thống nhất với 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm. Theo đó, địa phương sẽ cập nhật kịch bản tăng trưởng các tháng cuối năm 2018, xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019 gắn với đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và Kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 10/1/2018 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Trong đó, cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ chưa hoàn thành trong Quý III và khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ còn lại nhằm đảm bảo hoàn thành theo tiến độ đề ra.

Đối với những vấn đề cụ thể được đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, TP. Cà Mau đề cập trong phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải cũng phân giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị trong phối hợp xử lý.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm đầm Thị Tường, trên cơ sở phải sớm xây dựng quy hoạch chi tiết ưu tiên bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Tình trạng lấn chiếm khu neo đậu tránh trú bão tại thị trấn Sông Đốc phải được xử lý nghiêm...

Nâng cao tần suất cũng như chất lượng các buổi gặp gỡ, tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp là một trong giải pháp quan trọng được đặt ra trong cải thiện Chỉ số PCI.

PCI và những con số khiêm tốn

Theo kết quả công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chỉ số PCI Cà Mau năm 2017 đạt 59,83 điểm (tăng 3,47 điểm so với năm 2016), xếp thứ 51/63 tỉnh, thành trong cả nước (tăng 3 hạng so với năm 2016), nằm trong các tỉnh, thành phố thuộc nhóm trung bình, xếp thứ 13/13 tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL.

Kết quả Chỉ số PCI Cà Mau năm 2017 còn 6 chỉ số thành phần (Đào tạo lao động, tính minh bạch, thiết chế pháp lý, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp (DN), tính năng động, tiếp cận đất đai) đang có điểm số thấp hơn điểm số trung vị cả nước. Đây là các chỉ số đang ở mức báo động, cần tập trung cải thiện ngay, quyết liệt trong năm 2018.

Theo kết quả phân tích Chỉ số PCI năm 2017, có đến 5 chỉ số thành phần đều có tỷ lệ chỉ tiêu tiêu cực chiếm từ trên 50% số chỉ tiêu thuộc chỉ số thành phần (gồm các chỉ số: Đào tạo lao động, dịch vụ hỗ trợ DN, tiếp cận đất đai, thiết chế pháp lý, tính minh bạch).

UBND tỉnh đánh giá, kết quả này cho thấy nhận thức, trách nhiệm, tư tưởng của một bộ phận công chức hiện nay trong thực thi công vụ chưa cao và còn gây phiền hà cho DN; năng lực và thái độ phục vụ vẫn còn hạn chế, chưa được điều chỉnh đồng bộ; vẫn còn xảy ra tình trạng tồn đọng hồ sơ, chậm trả kết quả. Điều này có tác động tiêu cực đến kết quả Chỉ số PCI của Cà Mau, nếu nhóm các DN này được VCCI khảo sát trong năm 2018.

Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của tỉnh chưa cao; số lượng tiếp nhận hồ sơ giải quyết trực tuyến còn thấp; công tác hỗ trợ DN, nhà đầu tư còn hạn chế chưa thực sự mang lại sự hài lòng cho DN, nhà đầu tư. Hoạt động của các hiệp hội, hội DN của tỉnh còn rất mờ nhạt, chưa thật sự hoạt động đúng mức theo chức năng, nhiệm được giao. Công tác tuyên truyền về những quyết tâm, nỗ lực của tỉnh trong cải cách hành chính, kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, minh bạch chưa đủ sức lan tỏa đến nhận thức trong cộng đồng DN.

Trong công tác cải thiện và nâng cao Chỉ số PCI của tỉnh, sau khi Kế hoạch số 62/KH-UBND được ban hành, nhiều đơn vị đã nỗ lực, quyết tâm trong triển khai thực hiện bằng kế hoạch và chương trình hành động rất cụ thể. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị xây dựng mang tính hình thức, chưa đạt yêu cầu. Cán bộ tham mưu chưa tích cực nghiên cứu, chưa nắm rõ về các chỉ tiêu đánh giá có liên quan để linh hoạt, cụ thể thành các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện để tham mưu tốt cho lãnh đạo đơn vị mình.

Sẽ giao ban hàng quý với DN và nhà đầu tư

Tại phiên họp, có nhiều ý kiến xoay quanh Chỉ số PCI, đa số đều thừa nhận hạn chế trong việc cải thiện chỉ số này. Trên cơ sở các ý kiến góp ý, thảo luận trên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát xây dựng các kế hoạch chi tiết, cụ thể, đảm bảo tính khả thi và sát với tình hình thực tế.

Theo đó, UBND tỉnh cũng sẽ điều chỉnh bổ sung kế hoạch cải thiện Chỉ số PCI đã được xây dựng trước đây cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Ngoài ra, Thường trực UBND tỉnh cũng thống nhất nâng tần suất giao lưu gặp gỡ với DN và nhà đầu tư. Trước đây theo kế hoạch mỗi năm 2 lần, nhưng xét thấy tầm quan trọng của vấn đề này đối với việc cải thiện Chỉ số PCI, nên Thường trực UBND tỉnh tiến hành họp giao ban mỗi quý một lần với DN, nhà đầu tư. Việc giao ban này được thực hiện một buổi vào tuần đầu của tháng đầu mỗi quý.

Việc này nhằm cung cấp thông tin, những chủ trương, chính sách của tỉnh; đồng thời lắng nghe DN, nhà đầu tư phản ảnh, đề xuất. Giữa quý, đối với những vấn đề mà DN, nhà đầu tư cần giải quyết ngay, Thường trực UBND tỉnh sẽ tiếp nhận và giải quyết trong tuần.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải lưu ý: Nâng cao Chỉ số PCI, cần phải thực hiện công khai minh bạch các thông tin, phải đưa tất cả những quy hoạch lên các cổng thông tin điện tử hiện có. Phải làm “sạch” lực lượng cán bộ, không chấp nhận những cán bộ đã đương nhiệm nhưng không thực hiện hết trách nhiệm được giao. Phải tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. Những chỉ số thành phần nào đạt thấp, các ngành, các địa phương tùy vào nhiệm vụ được giao phải xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, đưa ra những giải pháp hữu hiệu hơn.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn