Thảo luận tổ đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp: Góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND

Thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn bản trình kỳ họp HĐND là quy định của pháp luật: “Đại biểu HĐND có nhiệm vụ tham gia thảo luận và quyết định chương trình kỳ họp; thảo luận tại phiên họp toàn thể và thảo luận ở tổ đại biểu…”.

Từ nửa nhiệm kỳ HĐND tỉnh Cà Mau khóa VII (khoảng năm 2009) trở về trước, với kỳ họp thường lệ trong năm, thời gian bố trí nội dung chương trình mỗi kỳ họp mất khoảng 3 - 4 ngày. Với thời gian như vậy, đại biểu phải đọc, nghiên cứu ít nhất 12 báo cáo của UBND tỉnh, Thường trực HĐND; cáo báo của sở, ngành có liên quan, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh… (mỗi báo cáo ít nhất 15 trang giấy A4); khoảng 30 tờ trình và dự thảo nghị quyết. Theo đó, thời gian thảo luận tổ được phân bổ trong chương trình từ 4 - 8 giờ. Không những có bao nhiêu nội dung, công việc đó trong chương trình, mà vấn đề liên quan đến trách nhiệm đại biểu tại kỳ họp cũng không ít: Vấn đề bức thiết trong đời sống mà cử tri gửi gắm, cần phải chất vấn tại kỳ họp là gì? Nếu không chất vấn thì phải gặp cơ quan chức năng trao đổi, hỏi thêm cho rõ hoặc dựa trên báo cáo của sở, ngành gửi, đại biểu phải nghiên cứu để trả lời với cử tri (do không đủ thời gian trình bày trên diễn đàn kỳ họp)… Nội dung công việc của đại biểu trong một kỳ họp như vậy, thực tế đặt ra một số vấn đề: Đại biểu có đủ thời gian đọc hết các văn bản trình kỳ họp mà Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh gửi? Có đủ thời gian nghiên cứu văn bản, chuẩn bị ý kiến thảo luận tại tổ, tại phiên họp toàn thể? Và chất lượng của ý kiến khi phát biểu có như mong muốn không? Đó chính là vấn đề cần quan tâm.

Một buổi thảo luận tổ đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: MT

Và đối với cơ quan phục vụ (Văn phòng UBND và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh), trong một khoảng thời gian ngắn vừa phải “sản xuất” vừa phải chỉnh sửa lượng văn bản không nhỏ để phục vụ cho đại biểu; đặc biệt là nội dung ý kiến của đại biểu thảo luận tại tổ phải được Đoàn Thư ký kỳ họp tập hợp, tổng hợp để báo cáo tại phiên họp toàn thể và chuyển UBND tỉnh tiếp thu giải trình, phải chỉnh sửa kịp thời… Công việc tại kỳ họp của cơ quan phục vụ rất nhiều. Dù rằng, việc thảo luận của đại biểu HĐND trong chương trình kỳ họp, thời gian được bố trí phù hợp với khối lượng và tính chất nội dung của từng văn bản cần trình kỳ họp HĐND tỉnh. Tuy nhiên, mọi công việc và áp lực tại kỳ họp rất nặng nề, dồn dập lên tất cả mọi người, kể cả cơ quan trình văn bản, cơ quan thẩm định văn bản và trách nhiệm của các Ban HĐND tỉnh, trách nhiệm của đại biểu… rất nhiều, có đôi khi là “quá tải”.

Từ giữa năm 2009 đến nay, việc thảo luận được cải tiến. Thường trực HĐND tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh thảo luận các văn bản trình kỳ họp tại tổ (nhiều tổ đại biểu HĐND tỉnh theo đơn vị hành chính hợp thành 1 tổ), trước ngày khai mạc kỳ họp ít nhất 1 tuần. Theo cải tiến này, thì mọi công việc chuẩn bị được điều chỉnh thời gian phải hợp lý. Cụ thể: Thời gian Thường trực HĐND, UBND, các Ban và Ủy ban MTTQ Việt Nam họp dự kiến chương trình kỳ họp là sớm hơn (ít nhất là 60 ngày; theo luật định ít nhất là 40 ngày); thời gian các Ban của HĐND tỉnh họp thẩm tra các văn bản UBND tỉnh trình cũng sớm hơn (ít nhất là 15 ngày, trước ngày khai mạc kỳ họp); theo đó, thời gian tổ chức họp tổ thảo luận chậm nhất là 7 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp…

Thảo luận các văn bản trình kỳ họp tại tổ đại biểu HĐND trước ngày khai mạc kỳ họp được tổ chức, thời gian được bố trí từ 1 đến 2 ngày (tùy theo nội dung và số lượng văn bản cần thảo luận). Việc đại biểu HĐND tỉnh thảo luận văn bản trước khi kỳ họp diễn ra, bước đầu đạt được kết quả nhất định (4 giảm, 3 tăng). Bốn giảm: Giảm thời gian tập trung tại hội trường của mỗi kỳ họp chỉ còn khoảng 2,5 - 3 ngày (trước đây từ 3 - 4 ngày); giảm thời gian đọc các văn bản trên diễn đàn kỳ họp; giảm áp lực đọc, nghiên cứu tài liệu trong kỳ họp của đại biểu; giảm áp lực cho văn phòng phục vụ (giảm thời gian chuẩn bị tài liệu, thời gian tổng hợp ý kiến thảo luận tổ, giảm thời gian để UBND tỉnh có đủ thời gian tiếp thu ý kiến đại biểu và giải trình trước kỳ họp). Ba tăng: Tăng thời gian thảo luận tổ, mỗi kỳ họp từ 1 - 2 ngày (trước đây, tối đa 1 ngày), có như vậy, đại biểu có thời gian nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến chu đáo, tham gia ý kiến chất lượng hơn; tăng thời lượng chất vấn trong kỳ họp và quan trọng là có thời gian cho đại biểu nghiên cứu, đóng góp ý kiến; tăng thời gian cho mỗi công việc chuẩn bị, phục vụ… (nhất là chỉnh sửa văn bản) nên khi văn bản trình kỳ họp chất lượng tăng lên.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn