Thới Bình: Xây dựng Đảng bộ huyện vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức

Công tác xây dựng Đảng của huyện Thới Bình thời gian qua đạt nhiều hiệu quả rất tích cực. Đến nay, toàn huyện có 56 cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy, trong đó có 12 tổ chức cơ sở đảng xã, thị trấn và 214 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, 2 đảng ủy lực lượng vũ trang nhân dân. Tất cả đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức.

Chi bộ Khoa Cấp cứu Bệnh viện huyện (trực thuộc Đảng ủy Y tế) hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022. Chi bộ Khoa Cấp cứu Bệnh viện huyện (trực thuộc Đảng ủy Y tế) hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Bà Huỳnh Út Mười, Bí thư Huyện ủy, cho biết: “Năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện luôn bám sát phương châm “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”, nghiêm túc quán triệt nghị quyết của Đảng bộ huyện và các chủ trương của Đảng về công tác xây Đảng, tập trung lãnh đạo thực hiện đổi mới và chỉnh đốn Đảng, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, đạt nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương”.

Chủ động làm tốt công tác tham mưu, kiện toàn tổ chức cán bộ theo phân cấp, đảm bảo đúng quy trình, kịp thời, đúng người, đúng việc; năm 2019, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện quy trình luân chuyển, điều động, bổ nhiệm 4 lãnh đạo chủ chốt các cấp, chỉ định cấp ủy viên cơ sở 12 người. Các chức danh trong đội ngũ cán bộ được kiện toàn, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại đều phát huy được phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, năng lực công tác. Những kết quả đạt được trong công tác kiện toàn tổ chức cán bộ đã tạo động lực quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của từng địa phương, đơn vị và phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lê Bình Nguyên kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, tại xã Tân Lộc.Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lê Bình Nguyên kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, tại xã Tân Lộc.

Việc nhận xét, đánh giá cán bộ tiếp tục được các cấp lưu ý, quan tâm. Ban Tổ chức cấp ủy các cấp đều tham mưu xây dựng quy trình, nội dung nhận xét, đánh giá cán bộ của cấp mình khá chặt chẽ, với các tiêu chí đánh giá cụ thể về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực chuyên môn, chiều hướng phát triển… Vấn đề phát huy dân chủ, công khai, thực hiện bỏ phiếu kín xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của cán bộ được coi trọng. Do vậy, công tác đánh giá cán bộ đã đi vào nền nếp và hiệu quả hơn, tạo cơ sở quan trọng để thực hiện các khâu tiếp theo của công tác cán bộ. Ông Lê Bình Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: “Việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ đã trở thành nền nếp, nên khắc phục được tình trạng bị động, lúng túng trong việc bố trí, sắp xếp cán bộ. Đến nay, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy cơ bản hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng. Nhất là việc thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, số cán bộ được đưa vào quy hoạch đạt cả về số lượng và chất lượng, đảm bảo cơ cấu độ tuổi. Cơ cấu cán bộ nữ, dân tộc ít người được đảm bảo; trình độ chuyên môn, lý luận chính trị được nâng lên”.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được gắn liền với quy hoạch cán bộ, chú trọng đào tạo cán bộ trẻ, đồng thời khuyến khích cán bộ, công chức tự học tập để nâng cao trình độ. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và công tác đảng viên tiếp tục được quan tâm, trong năm qua đã kết nạp được 129 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ huyện có 4.708 người (209 đảng viên dự bị), đa số đảng viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thời gian tới, Đảng bộ huyện Thới Bình tiếp tục thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo, để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của Đảng trên các lĩnh vực đời sống xã hội, nhằm đảm bảo ổn định chính trị và đoàn kết nội bộ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ 2020.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn