Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ mười ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Chiều qua 29/12, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức hội nghị cán bộ, thông báo kết quả Hội nghị lần thứ mười ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Tham dự có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình.Hội nghị lần thứ mười ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI diễn ra từ ngày 14 đến 21/12/2015, bàn về các vấn đề: Tiếp thu ý kiến đóng góp của Đại hội Đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; các báo cáo về: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; dự thảo quy chế làm việc và quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trình Đại hội XII và các vấn đề quan trọng khác.

Bên cạnh đó, Hội nghị còn cho ý kiến về các báo cáo: Tổng kết công tác tài chính, ngân sách Đảng nhiệm kỳ 2011 - 2015; các công tác quan trọng Bộ Chính trị…

Sau Hội nghị này, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương sẽ tiếp tục tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đến cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn