Thực hiện Chỉ thị 03 là 1 trong 3 hoạt động được quan tâm và đánh giá cao

Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” diễn ra sáng 16/5.

Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thành Tươi trao Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học và làm theo Bác, năm 2015.

Phát biểu khai mạc, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: “Quá trình thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị góp phần rất quan trọng vào kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhiều vấn đề nổi cộm, yếu kém kéo dài ở cơ sở được giải quyết. Việc học tập đã đi vào nền nếp, thực chất hơn, hạn chế dần các biểu hiện hình thức, mang tính phong trào...”.

Theo kết quả điều tra dư luận của Ban Tuyên giáo Trung ương, việc thực hiện Chỉ thị 03 liên tục được đánh giá là 1 trong 3 hoạt động được quan tâm và đánh giá cao: Năm 2012 xếp thứ 3, với 60% người được hỏi đánh giá cao; năm 2014, xếp thứ 2 với 63% người được hỏi đánh giá cao; năm 2015, xếp thứ 3 với 53% người được hỏi đánh giá cao.

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả và những kinh nghiệm rút ra sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; xác định mục tiêu trọng tâm trong thời gian tới.

Đó là tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhất là người đứng đầu. Chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, bè phái, lợi ích nhóm...

Hàng năm, Cà Mau có trên 97% cán bộ, đảng viên tham gia học tập, làm chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động ở các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân. Từ đó xuất hiện nhiều mô hình hay, điển hình tiên tiến trong học và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực.

Sắp tới, Cà Mau sẽ đưa kết quả triển khai, thực hiện Chỉ thị 03 thành tiêu chuẩn xét thi đua khen thưởng, đánh giá phân loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên hàng năm; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời đánh giá, phát hiện những tập thể, cá nhân được hoặc chưa được, để cuộc vận động thiết thực hơn trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Hội nghị đã biểu dương nỗ lực của 719 tập thể, cá nhân, đại diện cho những tấm gương tiêu biểu trong phong trào Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cả nước.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn