Thực hiện hiệu quả hơn cải cách hành chính trong Đảng

Thông tin tình hình thực hiện nhiệm vụ của các ban đảng Tỉnh ủy những tháng đầu năm, cuộc họp giao ban do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng chủ trì trong tuần qua, đánh giá những kết quả về các công tác: Tuyên giáo; kiểm tra, giám sát; tổ chức xây dựng Đảng; dân vận, nội chính; văn phòng cấp ủy. Đến dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Ông Trần Văn Hiện - Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo; ông Lê Dũng - Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Hồ Minh Chiến - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; bà Huỳnh Thị Thanh Loan - Trưởng ban Tổ chức; ông Phạm Anh Tuấn - Trưởng ban Nội chính.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, bên cạnh những kết quả đạt được, các ban đảng Tỉnh ủy nêu lên những khó khăn, tồn tại. Theo đó, công tác tham mưu, đề xuất cho cấp ủy của Tuyên giáo ở một số lĩnh vực đôi lúc còn chậm; công tác tuyên truyền, dự báo, phối hợp với một số ngành trong việc nắm bắt và xử lý thông tin, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội đôi lúc còn chậm, nhất là một số vụ việc nhạy cảm, phức tạp. Công tác đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, bịa đặt và thông tin chưa đúng sự thật, chưa kịp thời. Việc kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng chưa được thường xuyên. Công tác biên soạn lịch sử ở một số địa phương, đơn vị còn chậm, chất lượng chưa tốt.

Về công tác Kiểm tra đảng các cấp, việc thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật và giải quyết tố cáo đối với đảng viên có trường hợp còn chậm; việc nắm tình hình kiểm tra, giám sát của một số ủy ban kiểm tra chưa chặt chẽ, thiếu thường xuyên. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; giám sát chuyên đề; kiểm tra tài chính đảng đạt thấp hơn so với cùng kỳ năm 2016.

Công tác Dân vận những tháng đầu năm từng lúc chưa thật sự sát dân, nắm bắt chưa kịp thời tâm tư, nguyện vọng và những vụ việc phát sinh, những yêu cầu bức xúc chính đáng của nhân dân. Năng lực, trình độ một số cán bộ làm công tác dân vận còn hạn chế, chưa ngang tầm theo yêu cầu, nhiệm vụ. Công tác triển khai, thực hiện các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, các phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Dân vận khéo” có mặt còn hạn chế.

Về công tác Tổ chức, các nhiệm vụ được giao trên một số lĩnh vực vẫn còn bị động, lúng túng như: Tham gia về công tác cán bộ, thực hiện công tác thẩm định, đội ngũ cán bộ, công chức còn thiếu so với quy định. Chất lượng tham mưu, phục vụ của văn phòng cấp ủy trên một số lĩnh vực còn hạn chế, nhất là công tác nắm thông tin từng lúc chưa kịp thời; chất lượng biên tập, thẩm định một số văn bản còn thấp; ứng dụng công nghệ thông tin ở một số cơ quan, đơn vị hiệu quả chưa cao.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm những tháng tiếp theo, các ban đảng Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được nêu trong nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của đơn vị đã đề ra năm 2017. Phối hợp triển khai, cụ thể hóa thực hiện và sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, nhất là các nghị quyết theo Chương trình làm việc toàn khóa của Tỉnh ủy, đảm bảo chất lượng, đạt yêu cầu. Tiếp tục kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các ban đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy bảo đảm số lượng và chất lượng. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong Đảng và ứng dụng công nghệ thông tin; đảm bảo công tác bảo mật thông tin theo quy định. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung và xây dựng mới các quy chế phối hợp hoạt động để phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn trong thực hiện nhiệm vụ được giao...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng chỉ đạo: Trong thời gian tới, cần tập trung cải cách thủ tục hành chính trong Đảng có hiệu quả hơn. Tăng cường công tác tham mưu cho thường trực, cấp ủy, trong đó lưu ý chất lượng và tiến độ thực hiện các văn bản liên quan. Ngày 1/7 năm nay phải ra mắt trang thông tin điện tử cấp ủy; đầu năm 2018 phải có phòng họp trực tuyến trong cấp ủy.

Đi vào cụ thể từng ban đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng chỉ đạo Ban Tuyên giáo cần nâng cao tính hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo các chuyên đề hằng năm; cần có phương pháp, làm cho việc “học tập” và “làm theo” sinh động; nắm bắt và xử lý thông tin kịp thời, nhất là những sự việc báo chí nêu có liên quan; đồng thời giữ đúng định kỳ họp báo hằng tháng với các cơ quan báo chí.

Về công tác Kiểm tra trong cấp ủy, cần tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là về kỹ năng nghiệp vụ, phương thức làm việc khoa học… “Người làm công tác kiểm tra phải liêm, phải sạch”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh. Đồng thời chỉ rõ, với công tác Dân vận, phải thông suốt phương châm: “Phải gần dân, sát dân mới hiểu dân”...

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn