Triển khai thực hiện, sớm đưa các nghị quyết vào cuộc sống

Sau một buổi làm việc tập trung, nghiêm túc, khoa học, Kỳ họp thứ mười (bất thường) - HĐND tỉnh khóa IX đã bế mạc vào trưa nay 4/10. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện đề nghị UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Thường trực HĐND tỉnh, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tổ chức theo dõi, giám sát việc thực hiện các nghị quyết.

Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện phát biểu bế mạc kỳ họp.Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện phát biểu bế mạc kỳ họp.

Chín tháng của năm nay, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả khá nổi bật.Một số chỉ tiêu đạt khá cao, khả năng cuối năm nhiều chỉ tiêu sẽ đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Thời gian còn lại từ nay đến cuối năm không nhiều, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt những nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong nghị quyết của các cấp ủy và HĐND các cấp, nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Trước đó, các địa biểu đã biểu quyết và thông qua các Nghị quyết: Bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Cà Mau; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và kế hoạch vốn đầu công năm 2018 chuyển sang năm 2019 tỉnh Cà Mau; Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trồng rừng phòng hộ ven sông, gây bồi tạo bãi trồng rừng cửa sông, ven biển; Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Cà Mau; Điều chỉnh phân bổ dự toán chi ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Cà Mau năm 2019 và năm 2018 chuyển sang năm 2019; Ban hành Danh mục điều chỉnh, bổ sung dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 tỉnh Cà Mau; Quy định mức chi công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Quy định nội dung, mức chi thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ năm 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Bãi bỏ nghị quyết do HĐND tỉnh Cà Mau ban hành.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn