Tuyên truyền phải gắn liền với thực tiễn cuộc sống, với tư duy đổi mới, sáng tạo

Ngày 2/8, Cà Mau tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc Báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 8/2019, do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các chuyên đề: “Ngành Văn hóa sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; những vấn đề đặt ra và giải pháp trong thời gian tới”; “Những kết quả cơ bản thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”…

Định hướng tuyên truyền, ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần xác định cốt lõi công tác tuyên truyền là phải gắn liền với thực tiễn cuộc sống, với tư duy đổi mới, sáng tạo.

Thời gian tới, các địa phương, đơn vị cần quan tâm tuyên truyền quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nghiên cứu tham mưu cho cấp ủy thực hiện Di chúc của Bác phù hợp với từng địa phương, đơn vị…

Cùng với đó, tuyên truyền kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; vấn đề phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong thời kỳ mới; công tác chuẩn bị cho năm học mới; tuyên truyền về tình hình biển Đông…

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn