Xây dựng khối đoàn kết ở đơn vị

Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Chi cục Kiểm lâm tỉnh vừa vinh dự được nhận Giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ khối Dân Chính Đảng tỉnh về thành tích đạt tiêu chuẩn Trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm (2011 - 2015). Chi bộ đồng thời là đơn vị có thành tích tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011 - 2014.

Chi bộ Văn phòng Chi cục Kiểm lâm tỉnh hiện có 22 đảng viên. Những năm qua, Chi bộ luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, quán triệt trong Chi bộ các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của địa phương, nhất là duy trì thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; đồng thời hàng tháng duy trì nền nếp sinh hoạt nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Thành tích nổi bật của Chi bộ trong những năm qua là đã chủ động phối hợp với các phòng chức năng tham mưu cho lãnh đạo đơn vị chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý và bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; góp phần ngăn chặn kịp thời tình trạng phá rừng, tập trung ở Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau và tuyến rừng phòng hộ ven biển Đông. Công tác rà soát, giảm bớt thủ tục hành chính được thực hiện tốt, giải quyết công việc nhanh chóng, thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trong lĩnh vực đơn vị quản lý.

Ông Lê Văn Hải (bìa phải), Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, đại diện Chi bộ Văn phòng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, nhận Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Dân Chính Đảng vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2011 - 2014.

Chi bộ luôn quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức các đoàn thể vững mạnh, hoạt động đi vào nền nếp, có chất lượng, đúng chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với điều kiện hoạt động của ngành. Hàng năm, Công đoàn cơ sở Văn phòng Chi cục Kiểm lâm tỉnh đều đạt vững mạnh. Trong những năm qua, các tổ chức, đoàn thể đã góp phần quan trọng cho việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị và thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Chi bộ.

Bên cạnh đó, Chi bộ thường xuyên tổ chức thực hiện các chuyên đề về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, đã nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị. Lấy kết quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên và tổ chức đảng hàng năm. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc nhằm phát hiện và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí… Từ kết quả trên, trong 5 năm qua, Chi bộ có 1 tập thể và 5 cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Đảng ủy Dân Chính Đảng tặng giấy khen.

Tập thể Chi bộ luôn nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, sẵn sàng nhận và sửa đổi những khuyết điểm, những sai sót trong công việc cũng như về đạo đức, lối sống. Mỗi đảng viên luôn chấp hành tốt nội quy, quy chế, chấp hành nghiêm kỷ luật của cơ quan, luôn luôn tu dưỡng đạo đức cách mạng, tiếp tục học tập về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tích cực nghiên cứu chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm trong đồng nghiệp, nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ, tạo uy tín trong quần chúng nhân dân… Đó cũng là những bí quyết để Chi bộ xây dựng khối đoàn kết nhất trí cao trong nội bộ Chi bộ Văn phòng nói riêng và nội bộ cơ quan nói chung, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh về mọi mặt.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn