TP. Cà Mau: Phát triển toàn diện và tiếp tục đà tăng trưởng

“Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Cà Mau lần thứ XII là đại hội “Dân chủ - Đoàn kết - Năng động - Phát triển”, với truyền thống cách mạng, tinh thần tự lực tự cường của Đảng bộ và dân, quân thành phố, tôi tin chắc rằng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí càng nhất trí hơn nữa”, Bí thư Thành ủy, ông Phạm Thành Ngại khẳng định trong phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Cà Mau lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, vào sáng nay 26/8. Đại hội vinh dự được Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải đến dự và chỉ đạo.

Cùng dự phiên khai mạc Đại hội có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Dự Đại hội có 298 đại biểu, đại diện cho trí tuệ của 88 tổ chức cơ sở đảng và trên 8.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố.

Tham dự Đại hội có 298 đại biểu, đại diện cho trên 8.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố. Tham dự Đại hội có 298 đại biểu, đại diện cho trên 8.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Phạm Thành Ngại cho rằng, đến thời điểm này, thành phố đã hoàn thành nhiều mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ 2015 - 2020. Kinh tế tăng trưởng với tốc độ khá cao; văn hóa - xã hội có bước tiến bộ rõ nét; đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân được cải thiện và nâng lên đáng kể. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, hoạt động có hiệu quả và từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới…

Bí thư Thành ủy Phạm Thành Ngại phát biểu khai mạc Đại hội.Bí thư Thành ủy Phạm Thành Ngại phát biểu khai mạc Đại hội.

“Đạt được thành quả nêu trên, chứng minh sinh động rằng Đảng bộ, dân và quân thành phố luôn biết kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tập trung mọi nguồn lực vì sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố từng bước văn minh, hiện đại”, Bí thư Thành ủy khẳng định.

Đô thị phát triển, mức sống tăng cao

Là đô thị trung tâm, hạt nhân của tỉnh, TP. Cà Mau hướng mục tiêu phát triển và mở rộng không gian đô thị, dịch vụ làm nền tảng.

Thông tin tại Đại hội, ông Lê Tuấn Hải - Quyền Chủ tịch UBND thành phố cho biết, trong nhiệm kỳ qua, địa phương đã thực hiện 97 công trình, trong đó đầu tư trực tiếp từ ngân sách tỉnh 32 công trình, ngân sách thành phố 65 công trình; hoàn thành 69 công trình. Tổng chi đầu tư xây dựng cơ bản trên 816 tỷ đồng (ngân sách tỉnh trên 274 tỷ đồng, ngân sách thành phố trên 542 tỷ đồng). Một số công trình trọng điểm đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Nổi bật và làm sáng lên, nâng tầm đô thị thành phố phải kể đến việc triển khai Dự án Nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án TP. Cà Mau, đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng 18 khu LIA trên địa bàn các phường và xã Tắc Vân, 6 tuyến đường và 1 bờ kè, 1 khu tái định cư tập trung, làm thay đổi diện mạo đô thị, phố phường thêm khang trang, đời sống mọi mặt người dân được nâng lên đáng kể. Cụ thể, Dự án có tổng mức đầu tư 58,753 triệu USD (vốn IDA 41,660 triệu USD, vốn đối ứng 17,093 triệu USD).

Đô thị trung tâm của tỉnh đang từng ngày mở rộng về không gian với nhiều dự án lớn về nhà ở, khu dân cư sang trọng…Đô thị trung tâm của tỉnh đang từng ngày mở rộng về không gian với nhiều dự án lớn về nhà ở, khu dân cư sang trọng…

Kinh tế phát triển khá nhanh, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 10,23%/năm, tổng giá trị sản xuất 5 năm tăng 2,16 lần so nhiệm kỳ trước, quy mô các ngành kinh tế tăng 1,52 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng “dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp”. Đến nay, tỷ trọng ngành dịch vụ chiếm 62,3%, ngành công nghiệp chiếm 33,67%, ngành nông nghiệp chỉ còn chiếm 4,03%.

Theo đó, mức thu nhập bình quân đầu người vươn lên đạt 133 triệu đồng/người/năm, tăng 1,64 lần so với năm 2015, tổng thu nhập dân cư tăng 1,6 lần so với nhiệm kỳ trước. Hộ nghèo giảm đáng kể, khi đến nay tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 0,49%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 0,64%, góp phần không nhỏ để phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Dự báo tình hình chưa sát thực tiễn

Nêu những nguyên nhân dẫn đến những mặt còn tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, ông Lê Tuấn Hải thẳng thắn chỉ rõ một số nguyên nhân đến từ sự chủ quan: Do dự báo, đánh giá tình hình của thành phố chưa sát với thực tiễn nên đề ra một số chỉ tiêu không khả thi; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của một số cấp ủy đảng, chính quyền có mặt còn hạn chế; một số việc tồn tại chậm được khắc phục, nhất là trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng. Kiện toàn tổ chức, đổi mới công tác cán bộ còn hạn chế, có mặt chưa chặt chẽ. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của một số cán bộ, công chức chưa theo kịp yêu cầu phát triển; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc chưa nghiêm.

Trong phát biểu khai mạc Đại hội trước đó, Bí thư Thành ủy Phạm Thành Ngại cũng đã khẳng định kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua có mặt vẫn chưa tương xứng với vị trí, tiềm năng và lợi thế của thành phố. Trong đó, có những chỉ tiêu Nghị quyết đề ra thực hiện kết quả đạt được còn thấp và một lĩnh vực, nhiệm vụ trọng tâm khác cần phải nghiêm túc kiểm điểm, tìm nguyên nhân và rút ra được bài học thực tiễn.

Từ thực tế trên, bài học kinh nghiệm đặt ra tại Đại hội là cần thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng; xây dựng và giữ gìn khối đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ; gắn kết chặt chẽ giữa lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ; nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào tình hình thực tế của địa phương, kịp thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm.

Thường xuyên làm tốt công tác dân vận; thông tin, tuyên truyền, định hướng đúng dư luận xã hội; không ngừng mở rộng và phát huy dân chủ gắn với giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật; tạo sự đồng thuận xã hội; phát huy dân chủ, khơi dậy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; coi trọng chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của sự phát triển.

Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Trong phiên làm việc sáng nay, Đại hội thông qua các báo cáo: Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI; tổng hợp các ý kiến đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh…

Đại hội làm việc đến ngày mai 27/8.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn