Cà Mau xếp hạng mức D về an toàn thông tin mạng

Những năm qua, hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) được tỉnh Cà Mau đầu tư mạnh mẽ. Hệ thống mạng tại các cơ quan nhà nước được xây dựng phát triển mở rộng, kết nối thông suốt từ cấp tỉnh đến cấp huyện và mạng Internet phát triển đến cấp xã, phường, thị trấn. Cùng với lợi ích của ứng dụng CNTT mang lại, thì việc an toàn, an ninh trên môi trường này cần được quan tâm đúng mức.

Cùng với lợi ích của ứng dụng công nghệ thông tin mang lại, vấn đề an toàn, an ninh trên môi trường này cần được quan tâm đúng mức.Cùng với lợi ích của ứng dụng công nghệ thông tin mang lại, vấn đề an toàn, an ninh trên môi trường này cần được quan tâm đúng mức.

Toàn tỉnh hiện có hàng chục phần mềm ứng dụng được sử dụng. Trong đó, có nhiều phần mềm ứng dụng dùng chung quy mô lớn, triển khai từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường, thị trấn: Phần mềm quản lý văn bản và điều hành; thư điện tử công vụ; phần mềm một cửa điện tử liên thông; hệ thống họp trực tuyến... Với hạ tầng, ứng dụng CNTT được ứng dụng quy mô rộng như hiện nay, đây chính là “mảnh đất màu mỡ” để hacker dễ dàng tìm kiếm, khai thác lỗi bảo mật, thực hiện tấn công mạng.

Ngày 1/7/2019, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) có thông báo về hoạt động an toàn thông tin (ATTT) mạng Việt Nam năm 2018, trong đó tỉnh Cà Mau được đánh giá, xếp hạng mức D (mới bắt đầu quan tâm đến ATTT). Từ kết quả đánh giá trên, Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau nhận thấy, công tác đảm bảo ATTT của các cơ quan, đơn vị nhà nước trong tỉnh còn hạn chế. Lý do là các hệ thống thông tin của tỉnh chưa được xác định cấp độ để xây dựng phương án bảo đảm ATTT theo cấp độ tương ứng; chưa xây dựng và triển khai kế hoạch ứng phó sự cố đảm bảo ATTT mạng của tỉnh. Cơ quan chuyên trách chậm tham mưu triển khai các quy định về đảm bảo ATTT tại địa phương; đội ngũ các bộ chuyên trách chưa có kinh nghiệm trong việc tổ chức triển khai về ATTT, thiếu về số lượng (đa số là cán bộ kiêm nhiệm, không chuyên về ATTT); văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí để thực hiện công tác ứng cứu sự cố, bảo đảm ATTT mạng, cuối năm 2018 mới ban hành.

Tuy nhiên, tỉnh đã và đang triển khai một số công việc trong công tác bảo đảm ATTT mạng tỉnh hiện nay: Tham gia vào hệ thống mạng lưới hoạt động ứng cứu sự cố ATTT mạng quốc gia; thành lập Đội ứng cứu sự cố ATTT mạng tỉnh; xây dựng hệ thống quản lý an ninh thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 cho Trung tâm dữ liệu tỉnh; triển khai phần mềm phòng chống mã độc quản lý tập trung cho máy tính tại các cơ quan, đơn vị nhà nước; thuê dịch vụ giám sát an toàn hệ thống thông tin của tỉnh. Trong những tháng đầu năm nay, tỉnh chưa xảy ra sự cố mất ATTT nghiêm trọng nào đối với các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh, ngoại trừ một số máy tính cá nhân tại các cơ quan, đơn vị nhà nước bị nhiễm mã độc được phát hiện và ngăn chặn bởi các phần mềm diệt virus.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải yêu cầu phát triển CNTT phải đi đôi với việc đảm bảo an toàn, an ninh; lưu ý cần tiếp tục tăng cường ứng dụng CNTT vào hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo phù hợp với kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh đã được phê duyệt, nhằm tăng cường khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở dữ liệu; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho các hệ thống thông tin. Tăng cường sử dụng văn bản điện tử, nhất là chữ ký số, hộp thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Đẩy mạnh tuyên truyền các tiện ích của việc nộp hồ sơ trực tuyến trên môi trường mạng, trong đó có nộp hồ sơ trực tuyến qua Zalo. Đối với các cơ quan, đơn vị có trang thông tin điện tử thành phần, phải thường xuyên cập nhật thông tin...

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn