Cần thay đổi nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, công chức

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Cà Mau đã có nhiều cải thiện, năm 2016 đã tăng 5 bậc và được xếp vào nhóm trung bình. Mặc dù chỉ số chung có tăng, song đối với các chỉ số thành phần thì có đến 6/10 chỉ số giảm điểm so với năm 2015 và thấp hơn điểm trung vị của cả nước.

PCI của Cà Mau năm 2016 tăng 5 bậc và được xếp vào nhóm trung bình của cả nước.

Nguyên nhân của việc giảm điểm các chỉ số thành phần được chỉ ra như: Việc triển khai các cụm công nghiệp còn chậm, tranh thủ chính sách khuyến công và hiệu quả còn hạn chế; việc xúc tiến kêu gọi đầu tư hiệu quả chưa cao, nhất là đầu tư vào công nghiệp; hệ thống hạ tầng thương mại (chợ) tuy có phát triển, nhưng còn nhiều bất cập, đa phần chợ đã quá tải, chưa đảm bảo vệ sinh môi trường và vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy.

Thêm vào đó, việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính (TTHC) tại một số cơ quan, đơn vị còn mang tính hình thức (nhất là đơn vị cấp xã); chậm cập nhật những thủ tục mới hoặc thủ tục được sửa đổi, bổ sung trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Nhiều cơ quan, đơn vị chưa tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp theo kế hoạch. Một số cán bộ, công chức có thái độ, tinh thần trách nhiệm chưa cao, vẫn còn biểu hiện tiêu cực trong giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp.

Công tác phối hợp công khai các quy hoạch chi tiết, cập nhật và điều chỉnh để đảm bảo khung giá đất tịnh tiến đến mức giá đất gần nhất và có độ lệch thấp so với khung giá đất thị trường, thực hiện thu hồi đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tạo quỹ đất sạch để mời gọi đầu tư thực hiện các dự án chưa được thực hiện nghiêm túc. Sự phối hợp trong xử lý công việc, thực hiện quy chế giải quyết TTHC về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng ở một số sở, ngành, địa phương, đơn vị đôi khi chưa tốt, dẫn đến chậm tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao so với quy định.

Ông Phạm Quốc Sử, Trưởng phòng Kiểm soát TTHC (Sở Tư pháp) cho rằng: Một điều quan trọng cần nhận diện và đánh giá đúng thực chất, đó là đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo của các ngành, các cấp chính quyền có thật sự nhận thức đúng, hành động thiết thực, có mô hình nào sáng tạo, dám nghĩ, dám làm hay chưa? Đây là khâu đột phát mang tính then chốt. Hiện nay, chúng ta đang đứng trước thách thức mới của quá trình hội nhập, đã và đang đặt ra nhu cầu là phải chuyển đổi tư duy nhận thức từ nền hành chính mang nặng tính “cai trị, mệnh lệnh, áp đặt” sang nền hành chính “phục vụ”, trong đó lấy yếu tố phục vụ làm trọng tâm, quản lý một cách hiệu quả là nền tảng cơ bản; hai mục tiêu này phải cùng tồn tại, có hiệu quả song song nhau, không tách rời nhau. Để làm được điều này, cần phải có giải pháp đào tạo, đào tạo lại, quan tâm nhiều hơn đội ngũ cán bộ trẻ mang tính kế thừa; nên giao trách nhiệm cho cơ quan nghiên cứu, xây dựng chương trình, nội dung, đối tượng cụ thể… để tác động mới có hy vọng làm thay đổi nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, công chức. Đây được xem là khâu đột phá mang tính bền vững.

Việc công bố, công khai TTHC tại cơ quan hành chính nhà nước, công bố trên cơ sở dữ liệu quốc gia, trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin điện tử của từng ngành với mục tiêu là minh bạch cơ chế thực hiện nền hành chính, là điều kiện quan trọng cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình. Đồng thời qua đó giám sát, đánh giá chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức của từng cơ quan trong bộ máy nhà nước. Nhưng trên thực tế, người dân, doanh nghiệp chưa tiếp cận và thực hiện, vì vậy cần có cơ chế liên kết để hỗ trợ công dân và doanh nghiệp tiếp cận, thực hiện, làm giảm chi phí tuân thủ khi thực hiện TTHC. “Chúng ta đã có cơ chế thực thi khá hoàn chỉnh, chỉ có điều là cách thực hiện như thế nào trên thực tế để đạt hiệu quả cao nhất, là điều kiện cải thiện PCI năm 2017”, ông Sử nhấn mạnh.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn