Chỉ số tiếp cận đất đai không tăng, mà còn giảm điểm

“Mặc dù lãnh đạo và đội ngũ công chức, viên chức của Sở có nhiều cố gắng trong việc thực hiện và cải thiện Chỉ số Tiếp cận đất đai, tuy nhiên, chỉ số này trong năm 2018 chưa được duy trì và cải thiện”, ông Trịnh Văn Lên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, thừa nhận.

Nhiều cố gắng…

Chỉ số tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất là một trong những chỉ số thành phần quan trọng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), giúp đánh giá hai khía cạnh của vấn đề đất đai mà doanh nghiệp (DN) phải đối mặt, đó là việc tiếp cận đất đai có dễ dàng không, DN có thể yên tâm và được đảm bảo sự ổn định khi có được mặt bằng kinh doanh hay không.

Theo đó, để cải thiện chỉ số này, Sở Tài nguyên và Môi trường được UBND tỉnh giao là đơn vị đầu mối và chịu trách nhiệm chính đánh giá các chỉ tiêu của Chỉ số tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất. Trong năm qua, với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho DN trong tiếp cận đất đai, Sở đã chủ động phối hợp với UBND các huyện, thành phố công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sau khi được phê duyệt; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho UBND các huyện, TP. Cà Mau về công tác giải phóng mặt bằng. Thực hiện tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong các lĩnh vực đất đai cho các tổ chức, DN; theo đó, thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất nhiều nhất là 21 ngày làm việc và ít nhất là 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Để tạo thuận lợi cho các tổ chức, DN trong việc lập hồ sơ, TTHC về đất đai, Sở đã chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện đúng thời gian các hợp đồng dịch vụ về lập mảng trích đo, trích lục địa chính. Đồng thời đã thành lập tổ tư vấn tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để hướng dẫn cách ghi vào từng loại giấy tờ của thành phần hồ sơ.

…nhưng còn nhiều khó khăn, hạn chế

Ông Trịnh Văn Lên cho rằng có nhiều nguyên nhân dẫn đến DN đánh giá là chưa có chuyển biến của Chỉ số tiếp cận đất đai trong năm 2018. Cụ thể, về quỹ đất sạch, hiện tỉnh vẫn đang thiếu quỹ đất sạch để mời gọi đầu tư. Trong những năm qua, UBND tỉnh giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý 15 khu đất, tuy nhiên phần lớn các khu đất này nhỏ lẻ, nằm phân tán, hạ tầng không thuận lợi, nên chưa thu hút sự quan tâm của các DN.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn chậm. Điển hình như việc giải phóng mặt bằng tại Khu công nghiệp Hòa Trung, do công tác định giá đất cụ thể còn chậm dẫn đến chậm trễ trong việc phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, trong việc giao đất, cho thuê đất. Bên cạnh đó, tỉnh vẫn chưa có quỹ đất đáp ứng nhu cầu để DN tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn. Quy hoạch một số ngành, lĩnh vực chưa gắn chặt với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dẫn đến khó khăn trong quá trình chuẩn bị thủ tục và triển khai các dự án đầu tư của DN.

Do mục tiêu của dự án nên nhà đầu tư thường không chú trọng đến các địa điểm tại các khu công nghiệp hay khu vực đã được quy hoạch mà thường khảo sát, lựa chọn các vị trí, địa điểm thuận lợi về hạ tầng kỹ thuật, dân cư và các điều kiện khác đáp ứng tốt cho yêu cầu sản xuất kinh doanh. Vì vậy, khi thực hiện các thủ tục để triển khai dự án thì chưa phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, dẫn đến làm chậm quá trình thực hiện thủ tục đất đai, đầu tư... để triển khai thực hiện dự án như mong muốn.

Các giải pháp cải thiện

Theo ông Trịnh Văn Lên, để cải thiện và nâng cao Chỉ số tiếp cận đất đai với phương châm tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất cho DN khi thực hiện các dự án sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, Sở sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các thông tin khác về đất đai (chủ trương, chính sách về đất đai, giá các loại đất, các khu đất sạch) để các DN, nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận thông tin về đất đai; khuyến khích các DN nộp hồ sơ trực tuyến để giải quyết TTHC về đất đai; duy trì các cuộc hội nghị đối thoại TTHC hàng quý để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc của DN.

Duy trì thường xuyên các cuộc kiểm tra công vụ, kiểm tra đột xuất việc tiếp nhận, giải quyết TTHC cho người dân, DN tại các đơn vị trực thuộc Sở; xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tình trạng công chức, viên chức thuộc quyền quản lý có biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu người dân, DN trong quá trình giải quyết TTHC hoặc có thái độ hách dịch, cửa quyền trong quá trình tiếp xúc với người dân, DN. Đồng thời, sẽ giao một Phó Giám đốc Sở kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các hợp đồng dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở với các tổ chức thuê lập hồ sơ địa chính trước khi nộp vào Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh, đảm bảo tất cả hợp đồng phải hoàn thành trước và trong hạn.

Bên cạnh đó, thành lập Tổ Hỗ trợ DN tiếp cận đất đai thay cho Tổ Tư vấn của Văn phòng Đăng ký đất đai hiện nay. Tổ này làm đầu mối để liên hệ với DN và các sở, ngành tỉnh, UBND các  huyện ngay từ khi có ý định đầu tư vào tỉnh Cà Mau để hướng dẫn, cung cấp thông tin về đất đai và các quy hoạch ngành, lĩnh vực liên quan; giúp DN thực hiện hoàn tất TTHC liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi và đúng quy định.

Sở sẽ tập trung chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án đã có chủ trương của UBND tỉnh, thường xuyên trao đổi phối hợp với UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Sở đã ban hành quy trình nội bộ để đảm bảo rút ngắn thời gian xác định giá đất cụ thể của các dự án khoảng 40% so với năm 2018 và 5  tháng đầu năm 2019. Từ đó sẽ rút ngắn thời gian phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và công tác giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn