Đẩy mạnh giáo dục an toàn giao thông trong trường học

Với mục đích nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên trong chấp hành pháp luật về giao thông, những năm qua, tỉnh Cà Mau đã xây dựng và triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh duy trì và tăng cường phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai thực hiện giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật về ATGT cho học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông. Chỉ đạo các trường học phối hợp với phụ huynh học sinh, cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, cảnh sát khu vực thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, giáo dục học sinh, sinh viên tự giác chấp hành quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm (MBH) khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện; không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi quy định, không có giấy phép lái xe. Từ năm 2011 - 2015, đã cấp phát hơn 200 ngàn tờ rơi tuyên truyền về vấn đề này.

Tuyên truyền giáo dục về an toàn giao thông vào những buổi chào cờ đầu tuần là hoạt động thường xuyên, liên tục, được nhiều điểm trường thực hiện trong thời gian qua.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện lộ trình đưa chương trình giảng dạy chính khóa pháp luật về ATGT trong các trường, ở các cấp học sau năm 2015, Ban ATGT tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ký kết chương trình phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục ATGT trong học sinh, sinh viên giai đoạn 2013 - 2018; Chương trình phối hợp giữa Ban ATGT tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn về đẩy mạnh công tác giáo dục ATGT trong đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên giai đoạn 2012 - 2017. Qua đó đã chỉ đạo các đơn vị trường học rà soát các nội dung đã giảng dạy pháp luật về ATGT trong các trường, ở các cấp học và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sau năm 2015 đưa chương trình giảng dạy chính khóa theo lộ trình; nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật ATGT trong trường học; tập trung củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo ATGT tại các cơ sở giáo dục, đơn vị trường học; đặc biệt là tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, giáo viên chủ nhiệm với phụ huynh, học sinh trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT. Đến nay, đã có 111.667 giáo viên và học sinh của 119 trường THCS, 32 trường THPT ký cam kết nghiêm chỉnh chấp hành về trật tự ATGT.

Nhằm duy trì và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đội MBH đảm bảo chất lượng khi tham gia giao thông, tỉnh Cà Mau đã tập trung tuyên truyền đến các cơ sở kinh doanh và nhóm đối tượng là học sinh, sinh viên. Theo đó, Ban ATGT kêu gọi các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh MBH triển khai chương trình đổi MBH chất lượng có trợ giá cho người dân trên địa bàn tỉnh. Kết quả đã đổi 11.965 mũ; qua đó cũng đã thu hồi, tiêu hủy một lượng lớn MBH cũ, không đảm bảo chất lượng; với tổng số tiền trợ giá gần 1 tỷ đồng. Triển khai việc thực hiện quy định của pháp luật về đội MBH đối với trẻ em và chương trình vận động hỗ trợ MBH “Trọn nghĩa đồng bào - Ấm tình cha mẹ” theo chỉ đạo của Ủy ban ATGT Quốc gia, Ban ATGT tỉnh, cơ quan thành viên, Ban ATGT các huyện, thành phố đã triển khai đồng bộ mở các đợt cao điểm tuyên truyền, xử lý vi phạm quy định của pháp luật về đội MBH đối với trẻ em trên địa bàn tỉnh. Qua đó đã có sự tác động mạnh mẽ đến nhận thức của phụ huynh, học sinh về tự giác chấp hành quy định của pháp luật về đội MBH nói chung và cho trẻ em nói riêng khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện; các cơ sở giáo dục, đơn vị trường học đã có nhận thức sâu sắc hơn trong việc triển khai các biện pháp tuyên truyền giáo dục bảo đảm trật tự ATGT gắn với việc thực hiện nghiêm túc quy định về đội MBH cho học sinh tại đơn vị.

Bên cạnh những mặt tích cực, việc tuyên truyền, giáo dục về ATGT trong trường học vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế: Đội ngũ giáo viên làm công tác tuyên truyền chưa có chiều sâu kiến thức về ATGT, nên hiệu quả đạt chưa cao; việc giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về ATGT trong học sinh, sinh viên hiệu quả chưa cao, do chưa có sự phối hợp tốt giữa phụ huynh và nhà trường, phần lớn phụ huynh học sinh chưa quan tâm, còn mang nặng tâm lý giao việc giáo dục ATGT cho nhà trường; chương trình giảng dạy về ATGT chỉ tập trung vào khối mầm non, tiểu học và khối THCS; học sinh khối THPT tỷ lệ không đủ tuổi điều khiển phương tiện vi phạm cao nhưng thời lượng giảng dạy ít, nên công tác giáo dục tuyên truyền chưa mang lại hiệu quả cao...

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn