Lượng rác thải vận chuyển về Nhà máy xử lý rác thải TP. Cà Mau tăng

Mới đây, Sở Tài chính vừa có văn bản gửi UBND tỉnh về hỗ trợ kinh phí vận chuyển rác từ các huyện về Nhà máy xử lý rác thải TP. Cà Mau để xử lý.

Văn bản nêu, lượng rác thải vận chuyển về Nhà máy xử lý rác thải TP. Cà Mau tăng 2.104 tấn so với mức giao dự toán.

Công nhân làm việc tại Nhà máy xử lý rác thải TP. Cà Mau.Công nhân làm việc tại Nhà máy xử lý rác thải TP. Cà Mau.

Theo đó, ngày 6/12/2019, UBND tỉnh Cà Mau có quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2020. Trong đó có giao kinh phí hỗ trợ vận chuyển rác thải từ nguồn sự nghiệp đảm bảo môi trường cho UBND các huyện: Thới Bình, U Minh, Trần Văn Thời, Đầm Dơi và Năm Căn với tổng số tiền 3,927 tỷ đồng, tương ứng với 14.395 tấn rác thải.

Nhưng qua đối chiếu số liệu của địa phương báo cáo, kinh phí vận chuyển rác thải từ các huyện về Nhà máy xử lý rác thải TP. Cà Mau phát sinh trong năm 2020 (số liệu thực hiện tính đến tháng 11/2020 và dự kiến tháng 12/2020) là 4,486 tỷ đồng, tương ứng số lượng rác là 16.499 tấn, tăng 2.104 tấn so với khối lượng rác thải khi giao dự toán năm 2020.

Để đảm bảo nguồn kinh phí kịp thời hỗ trợ cho ngân sách huyện thực hiện vận chuyển rác thải từ huyện đến Nhà máy xử lý rác thải TP. Cà Mau, Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh thống nhất hỗ trợ cho ngân sách các huyện trên là 559,6 triệu đồng, từ nguồn sự nghiệp kinh tế thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 chưa phân khai.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn