Mang đến sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp

Từ đầu năm 2019 đến nay, huyện Phú Tân đã thực hiện đồng bộ nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC), đạt hiệu quả và đúng pháp luật. Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của từng cán bộ, công chức được nâng lên, đặc biệt là thực hiện tốt việc giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”ở các cấp, mang đến sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp.

Xã Nguyễn Việt Khái thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công chức có tinh thần phục vụ tốt nhân dân. Xã Nguyễn Việt Khái thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công chức có tinh thần phục vụ tốt nhân dân.

Đó là kết quả sự quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy và chính quyền các cấp nhằm thực hiện tốt công tác CCHC, góp phần xây dựng nền hành chính huyện từng bước hiện đại, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, hướng tới chất lượng phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Điều đáng ghi nhận, các thủ tục hành chính ngày càng đơn giản, giảm bớt phiền hà cho người dân; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, phong cách làm việc của cán bộ, công chức ngày càng cải thiện, góp phần giảm bớt việc khiếu nại, phản ánh của người dân về giải quyết thủ tục hành chính.

Từ đầu năm đến nay, chất lượng và hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn huyện Phú Tân nâng cao rõ rệt, thời gian nhận và trả hồ sơ được rút ngắn đáng kể, tạo thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch; tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ dịch vụ hành chính công mức độ 3, mức độ 4. Hiện nay, cấp huyện đang thực hiện tiếp nhận và trả kết quả trên 14 lĩnh vực với 351 thủ tục; cấp xã, thị trấn tiếp nhận 26 lĩnh vực, với 176 thủ tục.

Huyện và các xã, thị trấn đã tiếp nhận và giải quyết trên 33.000 hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân, trong đó giải quyết sớm hơn so với quy định gần 14.000 hồ sơ. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Tất cả các ban, ngành và UBND các xã, thị trấn đều được trang bị máy vi tính có kết nối mạng nội bộ, mạng Internet đảm bảo cho yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và cập nhật thông tin. Việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản, phần mềm quản lý hồ sơ công việc liên thông (VIC) được tiếp tục thực hiện tại các phòng, ban, ngành cấp huyện và 9 đơn vị xã, thị trấn.

Kết quả, tỷ lệ phần mềm VIC cấp huyện tỷ lệ văn bản đến đạt 99%, văn bản đi đạt 98%; tỷ lệ cán bộ, công chức sử dụng VIC thường xuyên đạt 99,07%. Cấp xã, thị trấn, tỷ lệ văn bản đến và văn bản đi đạt 100%; tỷ lệ cán bộ, công chức sử dụng VIC thường xuyên đạt 97,01%.

Bộ máy nhà nước cấp huyện, xã được tăng cường củng cố và kiện toàn. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được chuẩn hóa về chuyên môn và nâng cao phẩm chất đạo đức, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC, Chủ tịch UBND huyện Võ Trường Giang biểu dương vai trò, trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo trong tham mưu UBND huyện điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC có chất lượng, đúng tiến độ; có nhiều đề xuất, sáng kiến được áp dụng mang lại hiệu quả.

Thời gian tới, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, các ban, ngành huyện, các xã, thị trấn tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện tốt công tác CCHC đảm bảo nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước. Nâng cao chất lượng hoạt động cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”, nhất là giải quyết TTHC cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Tăng cường tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp dưới thuộc thẩm quyền.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn