Nâng chất hoạt động của cổng, trang thông tin điện tử

Nằm trong lộ trình, kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn, các cổng/trang thông tin điện tử (TTĐT) đã và đang hoạt động như nhịp cầu nối giữa các cơ quan nhà nước với người dân, tăng vai trò giám sát của người dân và doanh nghiệp (DN) đối với hoạt động của các cơ quan công quyền.

Theo đó, các cổng/trang TTĐT đã trở thành kênh thông tin quan trọng để người dân, DN có thể tìm kiếm thông tin, theo dõi, giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước, góp phần minh bạch hóa hoạt động của cơ quan nhà nước. Trong đó, thông tin chỉ đạo và điều hành của các cấp chính quyền được cập nhật thường xuyên, kịp thời, trên cổng/trang TTĐT. Các bộ thủ tục hành chính của các cấp chính quyền được công khai, cập nhật thường xuyên; các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quy hoạch ngành, lĩnh vực được công khai đầy đủ theo quy định.

Nhờ hoạt động này đã góp phần quảng bá hình ảnh của địa phương, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các thông tin chỉ đạo, điều hành, qua đó giúp người dân có thể tương tác với lãnh đạo UBND các xã, phường tốt hơn.

Các cổng/trang thông tin điện tử đã trở thành kênh thông tin quan trọng để người dân, doanh nghiệp có thể tìm kiếm thông tin, theo dõi, giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước.Các cổng/trang thông tin điện tử đã trở thành kênh thông tin quan trọng để người dân, doanh nghiệp có thể tìm kiếm thông tin, theo dõi, giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước.

Những tháng đầu năm, Cổng TTĐT tỉnh đã đăng tải hơn 1.850 tin, bài và hình ảnh thời sự - kinh tế - văn hóa - xã hội. Tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; thông tin các hoạt động về ngày kỷ kiệm, ngày thành lập tổ chức chính trị diễn ra trong năm. Chuyên mục Hỏi - đáp và Phản ánh kiến nghị đã tiếp nhận và trả lời các câu hỏi được tiếp nhận, đạt 100%. Đăng tải hơn 450 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Trang TTĐT thành phần đăng tải hơn 6.000 tin, bài và thông tin chỉ đạo, điều hành.

Năm 2019, Cổng TTĐT tỉnh thực hiện nâng cấp tổng thể hệ thống và các trang TTĐT thành phần của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, TP. Cà Mau.

Theo đánh giá của ngành chức năng, bên cạnh nhiều kết quả nổi bật, việc đưa thông tin trên trang TTĐT của nhiều địa phương, ngành còn hạn chế, nội dung thông tin còn chắp vá, không theo hệ thống và chưa đầy đủ, đa dạng, nên chưa đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin, tra cứu văn bản của người dân và nhà đầu tư. Còn nhiều trang TTĐT của các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh chưa tích cực duy trì và cập nhật thường xuyên nội dung thông tin theo quy định, như các nội dung: Thông tin chỉ đạo điều hành; thủ tục hành chính; phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phương; thông tin về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương; thông tin đấu thầu, mua sắm công...

Sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong việc cập nhật thông tin lên trang TTĐT còn chưa thường xuyên. Hoạt động của các trang TTĐT hiện nay còn gặp nhiều khó khăn: Thiếu kinh phí; lãnh đạo cơ quan chủ quản còn chưa rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các trang TTĐT, do vậy chưa tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng và tạo điều kiện thuận lợi cho các trang TTĐT hoạt động.

Để phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế của các trang TTĐT, những giải pháp cần thiết là tổ chức nhiều lớp tập huấn trang bị cho Ban Biên tập trang TTĐT của các đơn vị về các kỹ năng, nghiệp vụ biên tập, vận hành hiệu quả trang TTĐT. Tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin của các trang TTĐT; làm tốt công tác quản lý hoạt động của các trang TTĐT theo các quy định. Đồng thời khuyến cáo các địa phương, tổ chức có trang TTĐT tập trung nâng cao chất lượng, tập trung đổi mới giao diện sinh động, hấp dẫn bạn đọc hơn...

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn