Nâng chất hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) là việc xem xét, đánh giá, theo dõi, nhằm bảo đảm tính khả thi của quy định về TTHC, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong tổ chức thực hiện TTHC.

Nâng chất hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính sẽ là đòn bẩy quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi cải cách hành chính.

Hoạt động kiểm soát TTHC là lĩnh vực mới, phức tạp, liên quan đến tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước của các cấp, các ngành, với nhiều hoạt động mang tính chuyên môn sâu. Trong năm qua, hầu hết các đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC của UBND tỉnh và 13 văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của cơ quan kiểm soát TTHC. Cụ thể, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện rà soát đối với 4 thủ tục; ngành Nội vụ thực hiện rà soát 11 thủ tục; ngành Xây dựng thực hiện rà soát 2 thủ tục; ngành Khoa học và Công nghệ thực hiện rà soát 1 thủ tục; Hội Văn học nghệ thuật tỉnh thực hiện rà soát 1 thủ tục và Hội Nhà báo tỉnh thực hiện rà soát 1 thủ tục.

Dựa trên các thủ tục đã được công bố, công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức tại các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã đã được thực hiện rất nghiêm túc, kết quả giải quyết đúng hạn chiếm tỷ lệ rất cao (từ 98,9 đến 99,98%) và hồ sơ trả quá hạn rất thấp (từ 0,02 đến 0,1%).

Ông Phạm Quốc Sử, Trưởng phòng Kiểm soát TTHC, Sở Tư pháp: “Năm qua, tỉnh cơ bản hoàn thành các mục tiêu đặt ra: Việc cập nhật, công bố, công khai TTHC ở 3 cấp chính quyền khá đầy đủ và kịp thời. Quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC phát sinh được giải quyết đúng hạn, trước hạn chiếm tỷ lệ khá cao; công tác thông tin, tuyên truyền được đổi mới về hình thức, nội dung. Công tác đối thoại với công dân, doanh nghiệp được thực hiện thường xuyên hơn; qua đây đã tiếp nhận trên 500 ý kiến phản ánh của tổ chức, cá nhân; các cơ quan, đơn vị đã trả lời một cách thỏa đáng, cũng như đưa ra những giải pháp khắc phục ngay sau khi đối thoại kết thúc, được người dân, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao”.

Công tác kiểm tra được tăng cường, kịp thời phát hiện và khắc phục những hạn chế, tồn tại… Việc tiếp nhận, giải quyết TTHC có trên 1.500 TTHC phát sinh. Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tại các cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền có sự chuyển biến tích cực. Đội ngũ cán bộ, công chức ý thức thực thi công vụ và kỹ năng hành chính khá hơn nhiều so với trước.

Tuy nhiên, cũng theo đánh giá của cơ quan kiểm soát TTHC tỉnh, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại: Việc dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC, đơn giản hóa TTHC chất lượng chưa cao; việc thực thi TTHC ở một số lĩnh vực chưa nghiêm, như quản lý xây dựng nhà ở khu vực nông thôn, cấp tạm biển số nhà, đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định, nhận thừa, thiếu thành phần hồ sơ, yêu cầu chứng thực bản sao ngoài quy định, tình trạng yêu cầu trưởng ấp xác nhận TTHC còn khá phổ biến tại cấp xã...

Năm 2017 và những năm tiếp theo, công tác kiểm soát TTHC đang đứng trước nhiều thách thức trong điều kiện có nhiều văn bản pháp luật được thay đổi cho phù hợp với tình hình mới. Để nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát TTHC, theo ông Phạm Quốc Sử, việc trọng tâm cần thực hiện là phải phát huy tối đa hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, huy động tất cả các kênh thông tin cùng tham gia thực hiện; tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác kiểm soát TTHC. Quan tâm hơn chất lượng hiệu quả các cuộc đối thoại trực tiếp với người dân và doanh nghiệp. “Cơ quan kiểm soát TTHC tỉnh sẽ tổ chức hội nghị hướng dẫn doanh nghiệp, công dân về thực hiện quyền phản ánh kiến nghị, phương thức tiếp cận bộ TTHC. Qua đó tạo sự nhận thức thống nhất, đồng bộ giữa cơ quan giải quyết và người yêu cầu giải quyết TTHC. Đây là giải pháp đột phá, mang tính cấp bách lâu dài và bền vững…”, ông Sử thông tin.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn