Những con số “biết nói”

Thông qua kết quả khảo sát chỉ số hài lòng của cá nhân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước vừa được tỉnh Cà Mau thực hiện thời gian qua, cho thấy mức độ hài lòng đối với các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai không cao.

Nhiều ý kiến cho rằng thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai khá rườm rà, việc đi lại nhiều lần để làm thủ tục còn phổ biến.

Theo Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả khảo sát, cho thấy người dân khá hài lòng về toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đối với 6 TTHC được khảo sát, từ 84,58 - 96,55%. Sự hài lòng về toàn bộ quá trình giải quyết TTHC cũng tương tự như sự hài lòng về các yếu tố của quá trình giải quyết TTHC (tiếp cận dịch vụ, TTHC, sự phục vụ của công chức và kết quả giải quyết TTHC).

Trong 6 thủ tục được khảo sát, thủ tục về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) được người dân đánh giá là “không thuận tiện”. Đây cũng là thủ tục được đánh giá thấp nhất về sự công khai đầy đủ, chỉ có 41,85%.

Trong khi có từ 83,81 - 93,07% số người được hỏi cảm nhận hài lòng ở 5 thủ tục: Cấp giấy chứng minh nhân dân, cấp giấy phép xây dựng, chứng thực, cấp giấy khai sinh, cấp giấy đăng ký kết hôn. Riêng đối với thủ tục cấp Giấy CNQSDĐ có tỷ lệ người dân hài lòng về sự phục vụ của công chức đạt thấp nhất, chỉ có 56,83%.

Một vấn đề cần quan tâm ở đây là đối với thủ tục cấp Giấy CNQSDĐ, tỷ lệ người dân được hỏi cho rằng cần đi lại 1 lần chỉ đạt 22,03% (thấp nhất trong 6 TTHC được khảo sát); trong khi đó số lượng người dân được hỏi cho rằng phải đi lại trên 3 lần lại chiếm tỷ lệ cao nhất trong 6 TTHC.

Theo đánh giá của người dân, thời gian giải quyết TTHC được quy định chưa thật sự hợp lý. 6 thủ tục được khảo sát thì thủ tục cấp Giấy CNQSDĐ nhận được tỷ lệ thấp nhất là 45,37%.

Cũng tương tự như đánh giá về sự đơn giản, dễ kê khai của hồ sơ TTHC, thủ tục cấp Giấy CNQSDĐ ít nhận được đánh giá tích cực nhất (chỉ có 40,97%); thủ tục đăng ký kết hôn nhận được nhiều đánh giá tích cực nhất (74,92%). Nhìn chung, 3 TTHC được giải quyết ở cấp xã nhận được nhiều sự đánh giá tích cực hơn so với 3 TTHC được giải quyết ở cấp huyện.

Số người dân được hỏi cho rằng công chức giao tiếp lịch sự, đúng mực chiếm từ 43,17 - 78,84%. Trong đó, sự giao tiếp của công chức ở thủ tục cấp Giấy CNQSDĐ ít nhận được sự đánh giá tích cực nhất, chỉ có 43,17%. Kết quả khảo sát cũng phản ánh công chức cấp huyện có thái độ giao tiếp với người dân kém hơn so với công chức cấp xã (đối với 3 thủ tục cấp huyện, tỷ lệ người dân đánh giá công chức có thái độ giao tiếp lịch sự, đúng mực, trung bình đạt 56,52%; 3 thủ tục cấp xã, trung bình đạt 77,80%).

Dư luận hiện nay có nhiều phàn nàn về việc giải quyết TTHC, nhất là ở lĩnh vực đất đai và xây dựng. Tuy nhiên, kết quả khảo sát cho thấy số người dân có phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC của cơ quan hành chính nhà nước là không nhiều, chỉ chiếm từ 2,24 - 7,49%. Trong đó, thủ tục cấp Giấy CNQSDĐ nhận được nhiều phản ánh, kiến nghị nhất với 7,49%; riêng 3 thủ tục: Chứng thực, cấp giấy đăng ký kết hôn và cấp giấy khai sinh không nhận được ý kiến phản ánh, kiến nghị nào...

Việc khảo sát trên được thực hiện nhằm mục đích đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh, nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung cấp dịch vụ công của các cơ quan hành chính nhà nước. Thông qua đó, các cơ quan hành chính nhà nước nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của cá nhân, tổ chức để có biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung cấp dịch vụ của mình nhằm nâng cao sự hài lòng và lợi ích của cá nhân, tổ chức.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn