U Minh góp sức nâng cao Chỉ số PCI

Công tác cải cách hành chính luôn được UBND huyện U Minh quan tâm triển khai thực hiện nhằm nâng cao chất lượng điều hành của chính quyền; cải thiện tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC), tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, góp phần cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng HĐND và UBND huyện U Minh, luôn niềm nở tiếp công dân.

Thời gian qua, bên cạnh kết quả đạt được, ở một số cơ quan, đơn vị, thủ trưởng chưa quan tâm chỉ đạo việc thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính (TTHC) chưa cập nhật kịp thời, còn chậm so với quy định. Một số CB, CC, VC trình độ chuyên môn chưa phù hợp, thái độ, tinh thần phục vụ chưa cao… nên một số chỉ tiêu của huyện đạt thấp so với các địa phương trong tỉnh. Từ thực tế trên, huyện U Minh đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp cải thiện, duy trì và nâng cao các chỉ tiêu của các chỉ số thành phần PCI năm 2017.

Ông Dư Bé Ba, Chủ tịch UBND huyện, cho biết hiện nay huyện tập trung chỉ đạo thực hiện đầy đủ, đúng quy định tất cả phí, lệ phí tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đồng thời đăng lên dịch vụ công trực tuyến của huyện để người dân dễ tiếp cận, thực hiện và giám sát. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý nhà nước, kỹ năng hành chính theo chức danh, vị trí việc làm; kỹ năng giao tiếp cho CB,CC,VC thường xuyên tiếp xúc với công dân.

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong nhận xét đánh giá CB,CC,VC hàng năm, đảm bảo khách quan, chính xác, qua đó gắn với thực hiện tinh giản biên chế. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật; nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ. Bố trí những công chức có trình độ chuyên môn phù hợp, có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Triển khai thực hiện nghiêm túc quy định về việc xin lỗi tổ chức, cá nhân bằng văn bản trong việc giải quyết chậm trễ TTHC; tăng cường công tác kiểm tra đột xuất đối với hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cơ quan, đơn vị, để phát hiện nhanh và xử lý kịp thời hoặc điều chuyển sang vị trí khác đối với những công chức trình độ chuyên môn còn hạn chế, thái độ giao tiếp không phù hợp.

Công khai số điện thoại, đường dây nóng tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên Trang thông tin điện tử của huyện để tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính, TTHC. Thực hiện tốt việc phản hồi, giải quyết kịp thời những yêu cầu, đề xuất của tổ chức, cá nhân để tạo niềm tin, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị.

Với những giải pháp cụ thể, huyện U Minh phấn đấu đạt được những chuyển biến tích cực hơn trong thực hiện công tác cải cách hành chính thời gian tới.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn