Vì một chính quyền điện tử

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính tiếp tục được UBND tỉnh chỉ đạo xuyên suốt, toàn diện. Một trong các mặt công tác trọng tâm là xây dựng chính quyền hiện đại, hiệu quả là mục tiêu mà địa phương đã và đang phấn đấu.

Đã qua, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các ngành, các cấp chủ động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào hoạt động chuyên môn, đặc biệt là trong cải cách thủ tục hành chính để giảm thời gian, chi phí thực hiện của tổ chức, cá nhân; thông tin kịp thời, đầy đủ về chủ trương, chính sách, giải pháp chỉ đạo, điều hành trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương.

Kết quả cho thấy, việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh trong năm 2017 đã có những bước chuyển tích cực. Tình hình trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng thông qua phần mềm VIC năm 2017 tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đều tăng về số lượng; tỷ lệ cán bộ, công chức đăng nhập vào phần mềm để xử lý công việc cũng thường xuyên hơn (sở, ban, ngành tỉnh đạt 97%, tăng 8% so với năm 2016; UBND các huyện, thành phố đạt 81%, tăng 22% so với năm 2016). Tổng số văn bản trao đổi trên môi trường mạng năm 2017 là gần 1,2 triệu văn bản (chỉ tính các cơ quan hành chính của tỉnh), ước tính tiết kiệm cho ngân sách trên 7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, theo đánh giá của Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh thì đa số các đơn vị triển khai thực hiện khá tốt phần mềm một cửa, một cửa liên thông điện tử, tỷ lệ hồ sơ xử lý trễ hạn trên hệ thống giảm; tổng số thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh là 1.272 thủ tục, tỷ lệ 69,47% (so với năm 2016 là 32,13%). Đặc biệt, trong năm lãnh đạo UBND tỉnh đã triển khai thực hiện dịch vụ bưu chính công ích trên cơ sở Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ với 1.028 thủ tục hành chính.

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính tiếp tục được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện với nhiều giải pháp thiết thực.

Nhằm mục đích hiện đại hóa nền hành chính, mới đây, UBND tỉnh cũng đã phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh Cà Mau phiên bản 1.0. Kiến trúc CQĐT tỉnh Cà Mau là cơ sở khoa học để đưa ra các quyết định đầu tư triển khai CQĐT kịp thời, chính xác, nâng cao hiệu quả, chất lượng các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, đảm bảo tính kết nối liên thông, tránh trùng lặp, lãng phí và đạt được mục tiêu xây dựng CQĐT tỉnh, là cơ sở cho việc triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT tại tỉnh trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả khi triển khai công tác ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh.

Tăng cường khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở dữ liệu các Bộ, ngành Trung ương, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn nhằm tạo thuận lợi trong việc giải quyết nhanh các thủ tục hành chính công cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân; tăng cường khả năng giám sát, đánh giá đầu tư; đảm bảo triển khai ứng dụng CNTT đồng bộ, hạn chế trùng lặp, tiết kiệm chi phí, thời gian triển khai của cơ quan nhà nước. Nâng cao tính linh hoạt khi xây dựng, triển khai các thành phần, hệ thống thông tin theo điều kiện thực tế và đề xuất danh mục các dự án cần triển khai để hoàn thành hệ thống CQĐT của tỉnh vào năm 2020 và lộ trình triển khai các dự án này.

Kiến trúc CQĐT tỉnh Cà Mau phiên bản 1.0 sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: Triển khai phần mềm “Nền tảng CQĐT” (eGov Platform) để làm nền tảng tích hợp và phát triển các ứng dụng nhằm xây dựng hệ thống CQĐT tỉnh theo kiến trúc đã đưa ra. Xây dựng các dịch vụ nền tảng dùng chung toàn tỉnh, xây dựng các cơ sở dữ liệu dùng chung cơ bản cho toàn tỉnh, nâng cấp, phát triển các phần mềm lõi dùng chung đảm bảo tính liên thông nghiệp vụ theo kiến trúc, tích hợp để hình thành “Cổng thông tin CQĐT” cho cán bộ, công chức, viên chức.

Kiến trúc CQĐT tỉnh Cà Mau phiên bản 1.0 được thực hiện ở 3 giai đoạn. Giai đoạn I, năm 2018 với mục tiêu là xây dựng nền tảng CQĐT tỉnh. Giai đoạn II (2019 - 2020), đặt mục tiêu là xây dựng các dự án thành phần của kiến trúc CQĐT tỉnh. Giai đoạn 3, sau năm 2020 tiếp tục hoàn thiện CQĐT và hướng đến xây dựng tỉnh Cà Mau trở thành đô thị thông minh.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn