Xây dựng một nền hành chính hiện đại, hiệu quả

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước nhằm tăng tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động của từng cơ quan, đơn vị là mục tiêu được tỉnh hướng đến trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

Đến nay, hầu hết các thủ tục hành chính (TTHC) cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đều được cung cấp trực tuyến ở mức độ 2 trên cổng và trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện. Riêng Cổng thông tin điện tử tỉnh đang cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 15 TTHC thuộc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Phú Tân, TP. Cà Mau. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay chỉ có 5 hồ sơ nộp trực tuyến (2 hồ sơ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, 3 hồ sơ thuộc Sở Tư pháp).

Ứng dụng “Phần mềm một cửa, một cửa liên thông” nhằm giảm chi phí tuân thủ khi người dân, doanh nghiệp có nhu cầu giải quyết thủ tục tại các cơ quan hành chính.

Tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện việc duy trì và mở rộng hệ thống sử dụng chứng thư số và chữ ký số trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 16/KH-STTTT ngày 10/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông và phần mềm “Một cửa, một cửa liên thông” được triển khai thực hiện tại 15 đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp, Ban Quản lý Các khu kinh tế; các huyện: Cái Nước, Năm Căn, Trần Văn Thời; các thị trấn: Cái Nước, Năm Căn, Trần Văn Thời và xã Thạnh Phú.

Hiện nay, toàn tỉnh có 1.520/1.625 TTHC được giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, đạt 93,42%. Trong đó, có 212 thủ tục giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông, chủ yếu thuộc các lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tư pháp; Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ…

Triển khai “Phần mềm một cửa, một cửa liên thông” (gọi là “Một cửa điện tử”) là bước đi quan trọng trong lộ trình hướng đến một nền hành chính hoạt động trong môi trường điện tử. Ông Trần Quốc Chính, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: Nhìn tổng quan, dự án “Một cửa điện tử” là xây dựng hệ thống thông tin dịch vụ công trực tuyến, phục vụ quá trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, cũng nhằm Tin học hóa, hiện đại hóa cho hệ thống cơ quan một cửa hiện có trên địa bàn tỉnh (bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC của cơ quan nhà nước hiện nay đã có đều khắp ở ba cấp hành chính trên địa bàn tỉnh, nhưng còn làm thủ công, chưa Tin học hóa, hiện đại hóa - NV). Theo đó, ở cấp tỉnh, bộ phận một cửa được bố trí ở phía trước, trong mỗi cơ quan, đơn vị; ở cấp huyện, bộ phận một cửa được bố trí một chỗ để sử dụng chung cho các phòng, ban chuyên môn cấp huyện; cấp xã (xã, phường, thị trấn), bộ phận một cửa được bố trí tại trụ sở UBND cấp xã.

Từ trước đến nay, người dân, doanh nghiệp muốn làm TTHC nào đó, đều phải đến cơ quan nhà nước ít nhất hai lần hoặc nhiều lần (một lần nộp hồ sơ, một lần nhận kết quả, và có thể đến cơ quan nhà nước nhiều lần để hỏi cách làm hồ sơ, bổ sung hồ sơ...). “Ngay khi “Một cửa điện tử” được triển khai rộng khắp toàn tỉnh, người dân, doanh nghiệp có thể nộp và nhận kết quả TTHC trực tiếp qua email hoặc trực tiếp tại nhà qua dịch vụ bưu chính. Qua đây sẽ rút ngắn rất nhiều thời gian cũng như chi phí khi người dân, doanh nghiệp có nhu cầu giải quyết thủ tục tại các cơ quan hành chính”, ông Trần Quốc Chính cho biết.

MỤC TIÊU TỈNH ĐẶT RA TRONG NĂM 2016:

Triển khai ứng dụng để thực hiện trực tuyến 80% các TTHC hiện hành ở mức độ 3 và 30% trong số thủ tục đó thực hiện ở mức độ 4. Trong đó, ưu tiên theo danh mục TTHC tại Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, giai đoạn 2016 - 2020.

Thực hiện kết nối liên thông hệ thống quản lý văn bản điều hành với các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương khác; đánh giá và xác định yêu cầu tổ chức lại hệ thống này.

Đầu tư trang thiết bị hoàn thiện Trung tâm dữ liệu của tỉnh đáp ứng yêu cầu phục vụ hệ thống thông tin hiện có và mở rộng của tỉnh.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn