Gần 99 tỷ đồng hỗ trợ các huyện, thành phố sửa chữa trường, lớp học

Từ năm 2018 – 2020, UBND tỉnh Cà Mau chi nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ các huyện, TP. Cà Mau, sửa chữa trường, lớp học gần 99 tỷ đồng; trong đó, năm 2018 trên 35 tỷ đồng, năm 2019 trên 34 tỷ đồng và năm 2020 gần 29 tỷ đồng.

Cũng theo chủ trương trên, tại Công văn số 5919/UBND, ngày 3/8/2018, về việc phân bổ nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ các huyện, TP. Cà Mau sửa chữa trường lớp học; trong quá trình thực hiện sửa chữa trường lớp học phải thực hiện thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình đúng theo quy định.

(ảnh minh họa)

Trường hợp phát sinh danh mục sửa chữa mới, hoặc phát sinh khối lượng làm tăng tổng mức đầu tư báo cáo kinh tế - kỹ thuật, UBND các huyện, TP. Cà Mau, tự cân đối ngân sách để thực hiện.

Trường hợp các huyện, thành phố khó khăn, không bố trí được nguồn để thực hiện sửa chữa, cho phép ứng ngân sách để thực hiện.

Trường hợp không có nhu cầu đầu tư sửa chữa, hoặc giảm dự toán thực hiện thì hoàn trả ngân sách theo quy định.

Trong điều kiện ngân sách rất khó khăn, số lượng trường học cần sửa chữa rất nhiều; do đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo tổ chức khảo sát, kiểm tra và đề xuất khái toán, dự toán mức đầu tư phù hợp với hiện trạng cơ sở vật chất và khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách, tránh tình trạng báo cáo không đúng thực tế nhu cầu, làm khó khăn trong bố trí ngân sách.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn