Mức thu học phí trên địa bàn tỉnh năm học 2017 - 2018

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành mức thu học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2017 - 2018 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.Đối với đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy, mức thu học phí 380.000 đồng/sinh viên/tháng ở khối khoa học xã hội, kinh tế, luật, nông - lâm - thủy sản; đối với khối khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật, khách sạn, du lịch, mức thu 450.000 đồng/sinh viên/tháng; khối y dược mức thu 540.000 đồng/sinh viên/tháng.

Đối với hệ chính quy đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp: Mức thu học phí 330.000 đồng/sinh viên/tháng ở khối khoa học xã hội, kinh tế, luật, nông - lâm - thủy sản; đối với khối khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể thao, nghệ thuật, khách sạn, du lịch, mức thu 390.000 đồng/sinh viên/tháng; khối y dược mức thu 470.000 đồng/sinh viên/tháng. Riêng hệ giáo dục thường xuyên, mức thu bằng 150% so với hệ chính quy cùng nhóm ngành đào tạo.

Giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông hệ chính quy tại các phường thuộc TP. Cà Mau và thị trấn thuộc các huyện: Đối với nhóm nhà trẻ và mẫu giáo 1 buổi, trung học cơ sở 1 buổi, mức thu 60.000 đồng/học sinh/tháng; nhóm mẫu giáo và trung học cơ sở 2 buổi, mức thu 80.000 đồng/học sinh/tháng; trung học phổ thông mức thu 70.000 đồng/học sinh/tháng.

Đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông hệ chính quy tại các xã: Đối với nhóm nhà trẻ và mẫu giáo 1 buổi, trung học cơ sở 1 buổi mức thu 30.000 đồng/học sinh/tháng; nhóm mẫu giáo 2 buổi, trung học cơ sở 2 buổi và trung học phổ thông mức thu 42.000 đồng/học sinh/tháng. Riêng hệ giáo dục thường xuyên (bổ túc văn hóa) bằng mức thu hệ chính quy cùng cấp học trên địa bàn.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn