Nhiều bất cập trong lĩnh vực ngân sách

Vừa qua, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức hoạt động giám sát về tình hình triển khai, thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh Cà Mau về ngân sách thời kỳ ổn định. Trên cơ sở giám sát, Ban sẽ đánh giá, phân tích những ưu điểm và hạn chế của các nghị quyết này; từ đó đề xuất, kiến nghị giải pháp để nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện nghị quyết; kiến nghị HĐND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung nội dung chưa phù hợp với tình hình thực tế, nhiệm vụ trong thời kỳ ổn định ngân sách.

Thực hiện Nghị quyết 02 năm 2016 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia cho các cấp ngân sách tỉnh Cà Mau thời kỳ ổn định 2017 - 2020, ngân sách TP. Cà Mau gặp không ít khó khăn. Cụ thể: Nguồn thu thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp, thành phố thu hưởng 100%; tuy nhiên năm 2017 không đạt nguồn thu này. Mặt khác, có những đơn vị thuộc cấp tỉnh quản lý nhưng Cục Thuế phân cấp giao về cho thành phố quản lý và nguồn thu từ các đơn vị này điều tiết về cấp tỉnh. Bên cạnh đó, khi giao nguồn thu phí, lệ phí và thu khác ngân sách, thành phố thu hưởng 100%; nhưng năm 2017 có những khoản thu phí thành phố không được điều tiết mà điều tiết 100% về ngân sách Trung ương.

Về bố trí tăng thêm 8% kinh phí sự nghiệp cấp tỉnh, từ năm 2017 đến nay, phần kinh phí này chỉ đảm bảo chi hoạt động tăng thêm cho các trường chuyên biệt, không đủ chi phí sắm thiết bị giảng dạy, sửa chữa nhỏ...

Do những khó khăn trên mà năm qua, TP. Cà Mau gặp nhiều khó khăn trong quá trình chi thường xuyên. Đối với chi sự nghiệp Văn hóa - Thông tin, định mức tỉnh giao cho thành phố là 1,445 tỷ đồng/năm, là quá thấp, vì chi cho con người (25 biên chế) là 1,18 tỷ đồng, còn lại hoạt động (văn phòng phẩm, điện, nước...) là 265 triệu đồng/năm. Hàng năm, thành phố thiếu hụt khoản kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền các ngày tết, lễ lớn, các sự kiện của tỉnh, thành phố trên 2 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Chí Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hiển, hiện nay nhiều trạm y tế xã thiếu kinh phí hoạt động. Năm nay, các trạm phải tự thu, không được phân bổ kinh phí; một số gói thầu xây dựng cơ bản chưa hoàn thành, chưa nghiệm thu mà đã hết vốn. Hệ thống xử lý chất thải lỏng chưa có, hầu như xả thẳng ra sông, chưa được đầu tư, không biết kiến nghị với ai về khó khăn này.

Cũng theo ông Dũng, khó khăn nhất vẫn là về con người; 179 cán bộ ngành đang trong tình trạng manh mún, phân tán, kém hiệu quả. Thiết nghĩ, Sở Y tế cần xúc tiến việc ghép các khoa, phòng lại để nâng cao hiệu quả hoạt động. Ngành Y tế huyện còn một khó khăn nữa kéo dài gần 10 năm nay là chồng chéo trong khen thưởng; cấp ký quyết định khen là sở, nhưng chi tiền thưởng là từ nguồn của trung tâm y tế. Tình trạng khen đầu năm mà cuối năm chưa nhận tiền thưởng vẫn thường xuyên diễn ra.

Đối với huyện Đầm Dơi, trong quá trình triển khai Nghị quyết vẫn còn nhiều bất cập: Nguồn thu xử phạt hành chính, phạt, tịch thu khác được đưa vào cân đối ngân sách huyện hưởng 100%. Tuy nhiên, qua thực tế, huyện phải chi lại cho hoạt động này trên lĩnh vực tệ nạn xã hội rất lớn, nếu nguồn thu này đưa vào cân đối ngân sách, huyện gặp khó khăn. Theo đó, huyện Đầm Dơi kiến nghị tỉnh nên để lại thu quản lý ngân sách, không đưa vào thu cân đối ngân sách, đồng thời, cần phân bổ thêm kinh phí hoạt động đặc thù cho các trường có lượng học sinh ít, địa bàn khó khăn.

Hiện nay, khó khăn chung của hệ thống y tế xã là thiếu biên chế, cơ sở vật chất xuống cấp, hệ thống xử lý chất thải không có... Tất cả những khó khăn trên đều liên quan đến vấn đề thiếu kinh phí.

Ngành Giáo dục và Y tế huyện Đầm Dơi cũng trăn trở nhiều về việc phân bổ dự toán kinh phí cho ngành. Vấn đề này, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cà Mau, ông Đoàn Quốc Khởi cho biết: Ngành và các địa phương đang ngộ nhận về thẩm quyền, chế độ xây dựng dự toán ngân sách. Đối với ngành Giáo dục của Đầm Dơi, hiện nay, so với chuẩn chung của cả nước qua cân đối ngân sách còn dư hơn 0,5 tỷ đồng. Đối với ngành Y tế, việc thu dịch vụ là nhiệm vụ của đơn vị, dựa vào dự toán chứ không thông qua ngân sách nữa. Hiện nay, không riêng gì Đầm Dơi, mà nhiều địa phương khác thực hiện việc chi cho nhiệm vụ chính trị quá lớn, đã làm giảm chi cho nhiệm vụ hành chính khác.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất định mức phân bổ được xác định cho năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách, các năm tiếp theo nên tính đến yếu tố trượt giá. HĐND tỉnh tiếp tục chọn các tiêu chí đang thực hiện theo Nghị quyết số 03, trong đó nên xem xét nâng định mức chi cho các ngành đặc thù như ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Áp lực công việc tỷ lệ nghịch với số lượng biên chế, đó là khó khăn của ngành Y tế tỉnh. Do chỉ tiêu biên chế giao hằng năm cho ngành Y tế không tăng mà giảm, riêng năm 2017 giảm 56 chỉ tiêu so với năm trước; năm 2018 tiếp tục giảm 116 chỉ tiêu so với năm 2017 nên các đơn vị phải hợp đồng thêm nhân lực lao động. Số lao động hợp đồng này, hằng năm ngân sách không cấp kinh phí để chi trả lương, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương, nên ảnh hưởng không nhỏ đến kinh phí hoạt động của các đơn vị.

Mặt khác, tình hình thanh toán, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế hàng quý của năm 2017 và vượt trần, vượt quỹ Bảo hiểm y tế năm 2016 chưa được cơ quan Bảo hiểm xã hội chấp nhận thanh toán kịp thời, còn treo nợ khoảng 265 tỷ đồng, dẫn đến chứng từ phát sinh hàng quý đơn vị không đủ nguồn thanh toán, phải chuyển chứng từ sang năm sau thanh toán.

Bác sĩ Võ Thành Lợi, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, cho biết từ năm 2015 đến nay, số lượng biên chế của bệnh viện giảm gần 500 biên chế, nhưng giường bệnh thì lại tăng.

Đồng quan điểm này, bác sĩ Đặng Thùy Trang, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cho biết: Việc giảm kinh phí khiến các bệnh viện không dám áp dụng phương pháp điều trị công nghệ cao trong quá trình hoạt động.

Về bố trí tăng thêm 8% sự nghiệp cấp tỉnh để tạo nguồn thực hiện nhiệm vụ chi từ năm 2017 đến nay, phần kinh phí này chỉ đảm bảo chi hoạt động tăng thêm cho các trường chuyên biệt, không đủ chi phí sắm thiết bị giảng dạy, sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng tài sản cho các đơn vị trực thuộc. Năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ bố trí được 3 tỷ đồng để đầu tư cho các trường đạt chuẩn. Riêng năm 2018, sau khi phân bổ cho các trường chuyên biệt và hoạt động chuyên môn thì không còn kinh phí bố trí cho khối trực thuộc.

Việc áp dụng giao kinh phí hoạt động cho các đơn vị dựa trên tiêu chí học sinh, hiện nay, đối với các trường mới thành lập, trường xa trung tâm, trường ít học sinh gặp nhiều khó khăn. Sở tiếp tục đề xuất trường hợp áp dụng mức hoạt động theo tiêu chí học sinh mà kinh phí thấp hơn 18% sẽ được cấp tỉnh bổ sung cho đủ 18%, quỹ lương và các khoản có tính chất lương mức tối đa 82%. Ngoài ra, vấn đề kinh phí của các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển, đoàn giám sát nhận định vẫn còn chậm, do phải chờ quyết định công nhận của Thủ tướng Chính phủ. Điều này gây trở ngại cho hoạt động giáo dục tại các địa phương.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, ông Trần Ngọc Diệp khẳng định: Việc phân bổ kinh phí cho các địa phương, các sở, ngành hoàn toàn không có chữ “đặc thù”; các đơn vị lưu ý cần sử dụng kinh phí đúng mục đích và thẩm quyền. Những kiến nghị qua đợt giám sát lần này, sẽ là cơ sở quan trọng để ban tham mưu lãnh đạo thời gian tới.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn