Vận động quỹ khuyến học hơn 23 tỷ 600 triệu đồng

Trong năm 2016, các cấp hội khuyến học trong tỉnh đã vận động xây dựng quỹ được hơn 23 tỷ 600 triệu đồng, trao tặng gần 6.000 suất học bổng. Đây là một trong những kết quả tiêu biểu được báo cáo tại Hội nghị Ban Chấp hành Hội khuyến học tỉnh Cà Mau diễn ra vào sáng 15/2.Ngoài ra, trong năm 2016, Hội khuyến học các cấp đã bình xét, công nhận và tuyên dương hơn 5.900 gia đình học tập; nâng tổng số gia đình học tập, gia đình hiếu học tại tỉnh hơn 56 ngàn, chiếm 19,6% tổng số hộ dân trong tỉnh.

Hưởng ứng phong trào học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, Ban Khuyến học dòng họ ở một số địa phương đã được thành lập.

Hội Khuyến học TP. Cà Mau, huyện Đầm Dơi, huyện Thới Bình, là những đơn vị tiêu biểu trong triển khai thực hiện Đề án Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020.

Hiện nay, toàn tỉnh có 101 trung tâm học tập cộng đồng, đã mở được hơn 900 lớp, có 55 ngàn lượt người tham gia học tập.

Trong năm 2017, các cấp hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận dụng linh hoạt nhiều hình thức vận động, củng cổ tổ chức hội các cấp và triển khai thực hiện Bộ tiêu chí và hướng dẫn tổ chức đánh giá công nhận Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn