Cán bộ, đảng viên đi trước...

Nghị quyết chuyên đề số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Tân về việc “Giao trách nhiệm cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể hoàn thành tiêu chí nông thôn mới (NTM) và văn minh đô thị giai đoạn 2016-2018” có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay, khi phong trào xây dựng NTM đang đi vào chiều sâu. Từ đó, nhằm phát huy tốt vai trò của đảng viên, cán bộ, hội viên các đoàn thể trong việc gương mẫu thực hiện các tiêu chí để người dân làm theo.

Yếu tố quan trọng trong xây dựng nông thôn mới là nâng cao ý thức người dân.

THỰC HIỆN MÔ HÌNH ĐỂ NHÂN DÂN LÀM THEO

Cùng với tập trung đầu tư có trọng điểm để tạo chuyển biến tích cực diện mạo nông thôn, các địa phương trong huyện triển khai rộng rãi Nghị quyết 04 trong cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân, nhằm tạo mục tiêu, động lực cho cán bộ, đảng viên, hội viên thực hiện, phát huy vai trò giám sát và làm theo của nhân dân. Trong đó, cụ thể hóa việc thực hiện các tiêu chí thành những công việc cụ thể: Tăng gia sản xuất, trồng màu, làm hàng rào cây xanh, cổng rào, đường dẫn vào nhà, làm cầu tiêu, chuồng trại hợp vệ sinh, mua Bảo hiểm y tế… Cán bộ, đảng viên, hội viên thực hiện trước và vận động, hướng dẫn nhân dân làm theo.

Ông Nguyễn Tấn Dư, đảng viên hưu trí ấp Xẻo Đước, xã Phú Mỹ: “Hiện, tất cả đảng viên, hội viên ở ấp đều thực hiện và đã vận động bà con làm theo gần 90%, số còn lại là trường hợp những hộ làm ăn xa, không có ở nhà”.

Là xã điểm xây dựng NTM của huyện, với quyết tâm về đích NTM trong năm nay, từ tháng 4/2016, với sự tiếp sức từ cấp trên, xã Phú Mỹ tiến hành cao điểm phát động nhân dân xây dựng NTM. Để tạo nên phong trào rộng khắp trong nhân dân, xã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 04 của Huyện ủy, trong đó quy định công việc, thời gian cụ thể để gia đình đảng viên, cán bộ, hội viên thực hiện hoàn thành theo 13 đầu công việc: Hàng rào cây xanh, vệ sinh môi trường, Bảo hiểm y tế, tăng gia sản xuất, sửa sang nhà cửa… Qua kiểm tra, đến nay, hầu hết đảng viên, cán bộ, hội viên trên địa bàn đều thực hiện hoàn thành, đồng thời vận động bà con chòm xóm, láng giềng, thân tộc làm theo. Ông Huỳnh Văn Nhờ, cựu chiến binh ấp Xẻo Đước: “Đến nay, bà con ở ấp đều thực hiện hết, vệ sinh môi trường đảm bảo. Cựu chiến binh là những người gương mẫu đi đầu”.

TĂNG GIA SẢN XUẤT ĐỂ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Hiện nay, các tiêu chí NTM đối với hộ gia đình, xã đã vận động nhân dân thực hiện đạt từ 70 - 90%. Qua thời gian tuyên truyền, vận động, phần lớn bà con đều ý thức được xây dựng NTM là phục vụ cho mình nên tích cực thực hiện. Quan trọng là tăng gia sản xuất để phát triển kinh tế gia đình và góp phần xây dựng NTM.

Ông Nguyễn Văn Kỳ, cựu chiến binh ấp Xẻo Đước, thực hiện mô hình đa cây con để bà con làm theo. Ông Kỳ tận dụng đất trồng hoa màu, cây ăn trái, vừa tạo môi trường sạch đẹp, vừa có rau quả sạch để tiêu dùng và có thêm thu nhập hàng tháng từ 2 - 3 triệu đồng.

Người dân là chủ thể thực hiện, cũng vừa là chủ thể hưởng thụ trong xây dựng NTM. Song, để phát huy tốt vai trò của đông đảo nhân dân thì vai trò của đảng viên, cán bộ, hội viên các đoàn thể hết sức quan trọng. Đảng viên, cán bộ, hội viên phải là tấm gương làm trước, có mô hình cụ thể thì mới có vận động, thuyết phục người dân làm theo. Khi người dân tin tưởng làm theo thì mới tạo thành phong trào rộng khắp trong toàn xã hội để chung tay xây dựng NTM. Sức dân chính là yếu tố quyết định hiệu quả của mọi phong trào, chứ không chỉ có NTM.

Theo Nghị quyết số 04, huyện Phú Tân đề ra đến năm 2018 có 100% đảng viên và 85% cán bộ, đoàn viên, hội viên trong huyện hoàn thành các tiêu chí NTM của hộ gia đình. Từ đó, cùng với nâng chất các xã đạt được, huyện phấn đấu đến năm 2020 có 5 xã còn lại đạt chuẩn NTM là: Phú Mỹ, Phú Thuận, Rạch Chèo, Phú Tân, Nguyễn Việt Khái; thị trấn Cái Đôi Vàm đạt thị trấn văn minh đô thị, góp phần cho huyện Phú Tân đạt chuẩn NTM theo Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra.

Riêng năm nay, huyện Phú Tân quyết tâm xây dựng xã Phú Mỹ đạt NTM. Qua thẩm định của huyện, đến thời điểm này, xã đạt 18/18 tiêu chí (không thực hiện tiêu chí chợ).Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn