Chuyển biến thiết thực trong suy nghĩ và hành động

Những năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Đảng ủy thị trấn Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển) đạt nhiều kết quả tích cực; qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên đã tự chấn chỉnh lối sống, phương thức làm việc, từng bước củng cố và giữ vững niềm tin của nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc.

Với sáng kiến thành lập Tổ tư vấn thủ tục hành chính, cung cấp số điện thoại các thành viên trong tổ đến tận khóm, ấp để người dân gọi điện nhờ hướng dẫn trước khi đến UBND thị trấn làm các thủ tục, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí người dân.

Ông Lưu Văn Thọ, Bí thư Đảng ủy thị trấn Rạch Gốc: “Trong những năm qua, việc học và làm theo Bác ở mỗi cán bộ, đảng viên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Với phương châm đảng viên, cán bộ chủ chốt là người tiên phong thực hiện và nêu cao ý thức, gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả thời gian làm việc; không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, trách nhiệm với công việc được giao; sử dụng tài sản công tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích… Xem đó là tiêu chí để đánh giá, xếp loại thi đua của mỗi cán bộ, đảng viên trong năm”.

Theo đó, Đảng ủy thị trấn đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị: Đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”, cải tiến lề lối làm việc, tác phong làm việc theo hướng trọng dân, gần dân, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong quá trình triển khai, Đảng ủy thị trấn đã lựa chọn một số vấn đề, vụ việc bức xúc, nổi cộm được nhân dân quan tâm để tập trung chỉ đạo giải quyết đạt kết quả tích cực: Giải quyết thủ tục hành chính; các vụ việc tranh chấp đất đai kéo dài; đặc biệt cán bộ, đảng viên ở bộ phận một cửa có sáng kiến thành lập tổ tư vấn thủ tục hành chính, cung cấp số điện thoại các thành viên trong tổ đến tận khóm, ấp để người dân gọi điện tư vấn, nhờ hướng dẫn chuẩn bị các giấy tờ liên quan trước khi đến UBND thị trấn làm các thủ tục, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí của người dân… Từ đó đã góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng làm việc ở các bộ phận, đặc biệt là tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Đảng ủy thị trấn còn thực hiện hiệu quả việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, đoàn thể tại cơ quan, đơn vị với tuyên truyền, học tập chỉ thị và tuyên dương nhân rộng điển hình. Cụ thể, những năm qua, vào dịp chào cờ đầu tuần, họp lệ sinh hoạt ở chi bộ khóm, ấp trong toàn thị trấn đều duy trì việc kể những mẩu chuyện về Bác; các trường tiểu học trên địa bàn thị trấn thì lồng ghép giáo dục học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào những buổi sinh hoạt dưới cờ, phân công những học sinh có năng khiếu kể những câu chuyện về Bác Hồ cho các em học sinh nghe, hiểu và học tập.

Từ kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 cho thấy, mỗi cơ quan, đơn vị ở thị trấn đã cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm thực tiễn, chức năng, nhiệm vụ để thực hiện đạt hiệu quả cao. Tiêu biểu: Mô hình hỗ trợ hộ nghèo ở Khóm 4 của Chi bộ khối Đảng - Đoàn thể; mô hình trồng màu trên đất vuông tôm của cán bộ và nhân dân ấp Kinh Đào, Đường Đào; mô hình hỗ trợ hộ nghèo vươn lên ở ấp Tam Hiệp; mô hình Hũ gạo tình thương của Hội Liên hiệp Phụ nữ… Qua đó, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội thị trấn phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; giữ vững an ninh trật tự, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của thị trấn còn 13% (giảm 4% so với 5 năm trước).

Ông Lưu Văn Thọ cho biết thêm: “Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, nét nổi bật nhất chính là tất cả tổ chức đảng ở cơ quan, ban, ngành trong toàn thị trấn đều xây dựng chương trình, kế hoạch, nhiều đơn vị có cách làm hay, thiết thực, đưa cuộc vận động đi vào đời sống. Thời gian tới, Đảng ủy thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn, thường xuyên hơn để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn