Góp phần đổi mới giáo dục từ thực hiện chỉ thị 03

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03, phong trào học tập và làm theo Bác có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn ngành Giáo dục, góp phần thực hiện thắng lợi về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Từ phong trào học tập và làm theo Bác, thời gian qua, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong mỗi năm học.

CHUYỂN BIẾN NHẬN THỨC

Nhận thức của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có chuyển biến tích cực, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ; có thái độ ứng xử văn minh, lịch sự trong giao tiếp với nhân dân, phụ huynh, học sinh và đồng nghiệp.

Hầu hết cán bộ quản lý giáo dục đã tự giác chấp hành nghiêm quy định về nêu gương của người đứng đầu. Nhiều đồng chí đã tự giác trong học tập, trong thực hiện các nội dung “làm theo”: Ý thức chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành; tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao; sự tận tụy; thái độ phục vụ, phong cách làm việc, năng lực lãnh đạo, điều hành công tác; ý thức phấn đấu khắc phục các khuyết điểm, hạn chế; ý thức đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… đã thực sự trở thành tấm gương cho giáo viên, học sinh noi theo. Cô Nguyễn Nga, Hiệu trưởng Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật: “Từ khi cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai đến nay, nhà trường đã đề ra kế hoạch và thực hiện bằng những việc cụ thể, phù hợp với yêu cầu đặt ra, nhiều thầy cô giáo đã có chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như trong hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy”.

KẾT QUẢ TỪ THỰC TIỄN

Việc học tập và làm theo tấm gương của Bác luôn được toàn ngành gắn với thực hiện việc “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, bước đầu đã đạt được một số kết quả: Triển khai mạnh mẽ đổi mới phương pháp dạy và học, ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới kiểm tra, đánh giá chất lượng học sinh; thực hiện công khai, minh bạch trong đánh giá chất lượng dạy và học; thực hiện tốt công tác phối hợp, kết hợp với các sở, ngành, địa phương, tạo sự thống nhất, đồng thuận, hỗ trợ cho ngành Giáo dục phát triển. Kết quả là chất lượng kỳ thi THPT Quốc gia hàng năm ổn định, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao; học sinh giỏi các cấp tăng cả về số lượng và chất lượng. Điểm nổi bật, toàn ngành đã vận dụng sáng tạo lời dạy của Bác vào công tác quản lý, giảng dạy và học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, gắn với các cuộc vận động, các phong trào của ngành: “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tạo sự chuyển biến về hành động trong đội ngũ nhà giáo và toàn xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.

Trong ngành đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, có những việc làm mới, cách làm hay, có sức lan tỏa và đem lại kết quả tốt. Nhiều nhà giáo nỗ lực phấn đấu, được đồng nghiệp, tập thể ghi nhận, tôn vinh, được đứng trong hàng ngũ của Đảng, được công nhận các danh hiệu thi đua và khen thưởng, trong đó có nhiều cá nhân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.

Ông Nguyễn Minh Luân, Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo: “Phát huy kết quả đạt được, giai đoạn 2016 - 2020, ngành Giáo dục tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ chương trình giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bảo đảm phù hợp với đơn vị. Nhà trường, các cơ sở giáo dục thực hiện có hiệu quả đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học; phát huy tính tích cực của học sinh; tăng cường các hoạt động trải nghiệm trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh. Tiếp tục nhân rộng các gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực, vi phạm các chuẩn mực về đạo đức, lối sống”.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn