Kiểm tra, giám sát góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được huyện Cái Nước quan tâm chỉ đạo. Đặc biệt qua đổi mới công tác kiểm tra, giám sát đã củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

Nêu cao tinh thần tự giác

Từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy, ủy ban kiểm tra, tổ chức đảng đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giám sát đối với tổ chức đảng và cán bộ đảng viên trong việc chấp hành chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bước đầu đem lại hiệu quả tích cực. Trước hết là nắm tình hình cấp ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy, chi ủy, chi bộ để hiểu rõ thuận lợi, khó khăn, ưu điểm, khuyết điểm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đối tượng được giám sát, để có cơ sở xem xét đánh giá, nhận xét một cách chính xác. Nắm tình hình tổ chức đảng là một trong những phương pháp cơ bản của công tác giám sát, do đó cấp ủy, ủy ban kiểm tra, tổ chức đảng phải coi trọng và thực hiện linh hoạt, sáng tạo các bước, các khâu của công tác giám sát; căn cứ vào tình hình thực tế từng vụ việc giám sát để đề ra kế hoạch, lịch trình tiến hành sát hợp, đạt kết quả cao nhất.

Đảng bộ huyện Cái Nước có 47 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy, trong đó có 15 đảng bộ, 32 chi bộ cơ sở, với 4.533 đảng viên. Đảng bộ xem phát huy tinh thần tự giác của tổ chức đảng và đảng viên được giám sát là yếu tố cơ bản. Vì thế trong thời gian qua khi thực hiện công tác giám sát, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra, tổ chức đảng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để đảng viên nhận thức đúng, đầy đủ về tính tự giác, thấy được tự giác vừa là cơ sở vừa là điều kiện thực hiện công tác tự phê bình và phê bình, làm cho tổ chức đảng và đảng viên tự giác nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm và chấp hành nghiêm yêu cầu của chủ thể giám sát.

Bí thư Huyện ủy Cái Nước, ông Dương Văn Thắng phát biểu tại buổi tọa đàm “Nâng cao chất lượng giám sát và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn tỉnh Cà Mau”.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giám sát, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra, tổ chức đảng phát huy tinh thần xây dựng Đảng của quần chúng, tư tưởng “dân là gốc” đã được quán triệt thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác giám sát nói riêng. Việc lấy ý kiến của quần chúng góp ý, phê bình tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện phù hợp với yêu cầu. Những ý kiến quần chúng đóng góp đúng sẽ tiếp thu, khuyến khích, cổ vũ; những ý kiến chưa đúng đều được giải thích để quần chúng hiểu rõ, góp phần tạo sự đoàn kết thống nhất giữa tổ chức đảng và quần chúng.

Đổi mới phương pháp phối hợp

Để nâng cao chất lượng công tác giám sát, Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo các cấp ủy, ủy ban kiểm tra, tổ chức đảng thường xuyên đổi mới phương pháp phối hợp. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành 14 quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; chỉ đạo các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp chủ động phối hợp các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tiến hành giám sát; từ đó đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị công tác xây dựng Đảng ở địa phương, đơn vị. Nhiều thông tin về tổ chức đảng và đảng viên do các tổ chức phối hợp cung cấp được xem xét, lựa chọn để tiến hành giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề hoặc tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền. Một số cuộc giám sát cần có lãnh đạo của các cơ quan nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội tham gia, đã được các cơ quan, đơn vị cử cán bộ tham gia đầy đủ, giúp cho việc giám sát được khách quan, trung thực, đạt hiệu quả cao.


Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát đã củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội ở địa phương.

Về nội dung giám sát, cấp ủy, ủy ban kiểm tra tập trung giám sát việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, quy chế, quy định, kết luận của cấp ủy cấp trên; chính sách, pháp luật của Nhà nước; những vấn đề xã hội quan tâm, từng bước định hướng tập trung vào giám sát ở các lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý vốn, các công trình, các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm mà còn bám sát quan điểm “giám sát phải mở rộng” cả về đối tượng và nội dung. Qua đó, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra, tổ chức đảng trong huyện đã thực hiện đi vào nền nếp, tiết kiệm được thời gian, công sức; nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm sát với tình hình thực tế, từ đó chất lượng, hiệu quả giám sát từng bước được nâng lên.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy và cơ sở giám sát chuyên đề 69 tổ chức đảng và 69 đảng viên; giám sát thường xuyên 125 tổ chức đảng, 137 đảng viên; giám sát chuyên đề 71 tổ chức đảng, 53 đảng viên; giám sát thường xuyên 165 tổ chức đảng và 194 đảng viên. Qua giám sát, hầu hết tổ chức đảng và đảng viên thực hiện khá tốt nội dung giám sát. Tuy nhiên còn 15 tổ chức đảng và 20 đảng viên có hạn chế, khuyết điểm, đã kịp thời nhắc nhở và đề nghị rút kinh nghiệm. Nhờ thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, đã giúp cán bộ, đảng viên phát huy ưu điểm, kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, có ý thức chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, những vi phạm từ lúc mới manh nha.

Từ thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ, Bí thư Huyện ủy Cái Nước, ông Dương Văn Thắng cho rằng, để công tác giám sát, kiểm tra đạt hiệu quả tốt hơn thời gian tới, cấp ủy, ủy ban kiểm tra, tổ chức đảng cần kết hợp nhiều kênh thông tin, tập trung vào các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, dễ phát sinh vi phạm; tiến hành kiểm tra đúng lúc, đúng đối tượng, đúng nội dung. Quy định trách nhiệm cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong việc cung cấp, báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý. Nếu thực hiện không đúng phải xử lý nghiêm, tránh bao che, dung túng…

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn