Tránh tình trạng làm lướt, né tránh hoặc đối phó trong giám sát, kiểm tra

Công tác giám sát, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm ở tỉnh Cà Mau có sự chuyển biến rõ nét, đạt được những thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra trong thực tiễn cần được làm sáng tỏ. Tuần qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức tọa đàm về “Nâng cao chất lượng giám sát và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn tỉnh Cà Mau”. Theo đó, cấp ủy và UBKT các cấp đã phân tích làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn và rút ra kinh nghiệm, giải pháp để vận dụng linh hoạt, hiệu quả thời gian tới.

Kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh

Giám sát, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, nhằm chủ động nắm chắc tình hình và đánh giá đúng hoạt động của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên. Nếu làm tốt công tác này sẽ kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các hiện tượng tiêu cực khác.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng phát biểu chỉ đạo tại Tọa đàm.

Những năm qua, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp trong tỉnh đã tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, những địa bàn có vấn đề phức tạp, những tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu biểu hiện suy thoái, nội bộ mất đoàn kết để tiến hành kiểm tra, giám sát. Trong đó công tác giám sát, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên được nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp nhận thức một cách sâu sắc, có chuyển biến rõ rệt. Qua đó kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với một số tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, kể cả cán bộ thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý; có tác dụng giáo dục, răn đe, xử lý kiên quyết, nghiêm minh, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ.

Ưu điểm nổi bật trong giám sát, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm là xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, các lĩnh vực trọng điểm và đối tượng cần tập trung giám sát để phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời. Ông Hồ Minh Chiến, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, nhìn nhận: “Công tác giám sát, kiểm tra, từng lúc, từng nơi chưa được quan tâm đúng mức, chưa đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng Đảng trong tình hình mới, chưa chỉ ra hết những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên được giám sát; công tác nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên ở một số đơn vị thiếu thường xuyên, chưa chặt chẽ, kết quả tác dụng ngăn ngừa, giáo dục từng lúc chưa cao; việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các thông báo kết quả giám sát, kết luận kiểm tra có nơi chưa chú trọng nên còn tình trạng chấp hành không nghiêm…”.

Giám sát, kiểm tra phải công tâm, khách quan

21 tham luận tại buổi tọa đàm đã thảo luận, phân tích làm rõ những vấn đề có tính lý luận, thực tiễn một cách có hệ thống; đánh giá về thực trạng ưu điểm, tồn tại hạn chế, khó khăn vướng mắc và nguyên nhân; đồng thời rút ra những kinh nghiệm đề ra giải pháp cách làm hay, mới, khoa học để vận dụng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần nâng cao chất lượng giám sát và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn tỉnh Cà Mau thời gian tới.Ông Trần Thanh Khiêm, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, nhận định, công tác kiểm tra trong tình hình hiện nay là việc khó, bởi đan xen giữa tích cực và tiêu cực, không thể xác định được ngay, mà đòi hỏi phải kiên trì, có biện pháp, nghiệp vụ tốt mới đánh giá, kết luận chính xác. Để làm tốt công tác này, ông cho rằng cần nắm bắt thông tin nhiều nguồn, có thể từ đại chúng, tổ chức đảng, đoàn thể, cán bộ hưu trí… chọn lọc để có thông tin đáng tin cậy. Việc đánh giá kết quả kiểm tra phải tạo được sự đồng tình trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây mới là khâu quyết định thành công của công tác kiểm tra, giám sát.

Để nâng cao chất lượng giám sát, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng đề nghị cấp ủy các cấp phải thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát, nhất là đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; nâng cao khả năng phân tích, dự báo đúng tình hình vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, nhất là những vi phạm mới, để đề xuất biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả hoặc xử lý nghiêm minh. UBKT các cấp chủ động giám sát và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm ở tổ chức đảng có vị trí quan trọng, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm; khi thực hiện phải thực sự dân chủ, công tâm, khách quan trong xem xét, đánh giá, kết luận, tránh tình trạng làm lướt, né tránh hoặc đối phó; mở rộng phạm vi và đối tượng giám sát, kịp thời cảnh báo, ngăn ngừa những khả năng xảy ra khuyết điểm vi phạm. Thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm nêu trên sẽ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và trong từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn