Cà Mau: Đánh giá tình hình ứng dụng công nghệ thông tin

Sáng nay 8/10, Ban Chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 -2015 và định hướng ứng dụng CNTT giai đoạn 2016 - 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh Thân Đức Hưởng dự và chỉ đạo Hội nghị.

Về nguồn nhân lực công nghệ thông tin, hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 3/5 chi nhánh trường đại học, trường cao đẳng có đào tạo chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông.

Ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh trong 5 năm qua có nhiều chuyển biến tích cực. Việc xử lý văn bản trên môi trường mạng từ 31 đơn vị sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, thành phố đến nay đã ứng dụng hầu hết ở các cấp, các ngành trong toàn tỉnh, hiện có 420 cơ quan, đơn vị đang ứng dụng. Thông tin lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong các cơ quan Đảng, Nhà nước được thông suốt trên môi trường mạng, từ tỉnh đến cơ sở.

Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành đạt 80%. Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện biết khai thác, sử dụng tốt hộp thư điện tử đạt 97%. 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có đường truyền Internet băng rộng; hầu hết các cơ quan đảng, nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã đều có mạng LAN. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các ứng dụng CNTT.

Trên địa bàn tỉnh có 3/5 chi nhánh trường đại học, trường cao đẳng có đào tạo chuyên ngành CNTT và truyền thông. Đây là điều kiện thuận lợi của tỉnh trong việc phát triển nguồn nhân lực CNTT. Hiện nay, sinh viên tốt nghiệp ngành CNTT chưa có việc làm trong tỉnh còn nhiều nhưng các đơn vị trên địa bàn tỉnh không có biên chế để tuyển mới.

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của công tác này thời gian qua; đồng thời cũng đề xuất nhiều giải pháp quan trọng nhằm hoàn thiện công tác ứng dụng CNTT.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh Thân Đức Hưởng nhấn mạnh: Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh cần tăng cường công tác tuyên truyền ứng dụng CNTT trên phương tiện thông tin và cơ quan, đơn vị mình; nâng cao chất lượng họat động các trang thông tin điện tử thành phần; rà soát lại các dự án ưu tiên thực hiện; rà soát xây dựng ứng dụng CNTT để xây dựng kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020 được tốt hơn. Trong kế hoạch ngân sách hàng năm, các địa phương phải bao gồm mục tiêu chi riêng cho ứng dụng CNTT. Phấn đấu đạt 95% thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh được đưa lên cổng thông tin điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn