Từ ngày 1/7: Viễn thông công ích hỗ trợ nhiều đối tượng

Ngày 30/3/2016, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 09/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước, khung giá cước sử dụng và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.

Buổi thực hành trên máy vi tính tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau.

Các quy định tại Điều 6, Điều 7 và Điều 10 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2016. Các quy định khác của Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2016.

Theo quy định tại Thông tư trên, mọi người dân đều có thể được hỗ trợ thụ hưởng giá cước dịch vụ viễn thông công ích đối với các dịch vụ: Viễn thông công ích khẩn cấp (từ điện thoại cố định mặt đất nội hạt gọi đến các số 113, 114, 115), trợ giúp tra cứu số thuê bao điện thoại cố định mặt đất (từ điện thoại cố định mặt đất nội hạt gọi đến số 116). Giá cước dịch vụ là 0 đồng/phút.

Đối với các hộ gia đình nghèo hoặc cận nghèo, được hưởng giá cước thuê bao tháng dịch vụ viễn thông công ích điện thoại cố định mặt đất trả sau hoặc thông tin di động mặt đất trả sau. Giá cước thuê bao tháng điện thoại cố định mặt đất trả sau là 0 đồng/tháng/thuê bao; khung giá cước thuê bao tháng thông tin di động mặt đất trả sau là từ 15.000 đồng/tháng/thuê bao đến 25.000 đồng/tháng/thuê bao.

Các đối tượng được hưởng giá cước dịch vụ viễn thông công ích truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất trả sau là thuê bao thuộc các tổ chức sau: Trường mầm non theo Quyết định thành lập của Chủ tịch UBND huyện, thành phố; trường tiểu học; trường trung học, bao gồm trường có một cấp học và trường có nhiều cấp học; trường trung cấp; trường cao đẳng; trường đại học; bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện đa khoa của Nhà nước cấp huyện, tỉnh và trung ương; bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện đa khoa tư nhân; bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện đa khoa có vốn đầu tư nước ngoài; UBND cấp xã. Khung giá cước áp dụng cho các đối tượng này là từ 50.000 đồng/tháng/tổ chức đến 450.000 đồng/tháng/tổ chức đối với điều kiện các tổ chức trên phải sử dụng gói dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất trả sau định danh (tốc độ tối đa) từ 4 Mbps đến 45 Mbps, tùy theo từng đối tượng.

Ngoài ra, còn một số đối tượng khác được hưởng giá cước dịch vụ viễn thông công ích. Riêng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích cũng được hưởng mức hỗ trợ theo quy định đối với từng dịch vụ.

Các tổ chức, cá nhân nếu được thụ hưởng dịch vụ viễn thông công ích sẽ được miễn phí hoặc trả giá cước thấp hơn nhiều so với giá cước dịch vụ thông thường nhưng vẫn bảo đảm được chất lượng giống dịch vụ viễn thông bình thường. Kinh phí thực hiện Chương trình được bảo đảm từ nguồn thu của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn