Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong dân có sự chuyển biến lớn

Sáng 25/11, Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội thảo lần 3, giám định xã hội về tình hình ứng dụng khoa học kỹ thuật (KHKT) trong sản xuất của nông dân trong tỉnh.Mục tiêu của giám định là nắm tình hình ứng dụng KHKT vào sản xuất của nông dân trên địa bàn tỉnh, từ năm 2010 đến tháng 6/2016; đánh giá những kết quả đạt được và tồn tại, từ đó xác định đúng nguyên nhân để đề xuất, kiến nghị đến cơ quan thẩm quyền chỉ đạo phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, góp phần tích cực cho phát triển sản xuất và đời sống nhân dân.

Tình hình chuyển giao và ứng dụng KHKT của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực trong nhiều lĩnh vực, từ thực hiện cơ chế đặt hàng nhiệm vụ gắn với cam kết ứng dụng cho đến việc đưa các đề tài đã nghiệm thu đạt kết quả vào triển khai ứng dụng trong sản xuất và đời sống.
Giai đoạn 2010 - 2015, ngành Khoa học và Công nghệ trong tỉnh đã triển khai thực hiện tổng số 311 đề tài thuộc lĩnh vực ngư, nông, lâm nghiệp.

Có 5 đề tài cấp nhà nước, 81 đề tài cấp tỉnh, lĩnh vực nông nghiệp chiếm 57%. Các đề tài sát yêu cầu sản xuất trên nhiều lĩnh vực, ứng dụng đạt kết quả được người dân đồng thuận, tiếp nhận thực hiện và có sự lan tỏa nhanh bởi mang lại hiệu quả kinh tế. Kết quả trên có tác động tích cực, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của nông dân về vai trò và hiệu quả của ứng dụng KHKT, tạo được sự đồng thuận và có đến 60 - 70% nông hộ trong phạm vi thực hiện đề tài ứng dụng đạt hiệu quả.

Tuy nhiên, mức độ thành công chưa thỏa mãn yêu cầu phát triển sản xuất; thiếu những điều kiện cần có. Công tác tuyên truyền, phát động chưa thường xuyên, đối tượng, nội dung, hình thức tập huấn, phổ biến kiến thức có lúc, có nơi chưa phù hợp; quy hoạch đầu tư phục vụ sản xuất, quy hoạch sản xuất còn nhiều bất cập; sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong hoạt động chuyển giao, ứng dụng KHKT và quản lý nhà nước đối với thị trường vật tư, dịch vụ phục vụ nông nghiệp chưa chặt chẽ...

Hội thảo đã có nhiều đóng góp nhằm hoàn thiện chuyên đề và thông qua trong thời gian tới.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn