Ban Kinh tế - Ngân sách giám sát, khảo sát đúng trọng tâm, trọng điểm

Chọn chủ đề giám sát phải thiết thực, lực lượng tham gia phải tinh gọn, đánh giá phải đúng thực trạng tình hình, các kiến nghị phải hợp lý và có tính khả thi; phải tham gia ngay từ đầu vào quá trình xây dựng nghị quyết, bảo đảm tính chủ động và tính phản biện trong công tác thẩm tra của Ban... là những kinh nghiệm được Ban Kinh tế - Ngân sách (KTNS) HĐND tỉnh đúc kết từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Hoạt động giám sát của Ban KTNS từ đầu nhiệm kỳ 2011 - 2016 đến nay cơ bản xác định đúng vấn đề, trọng tâm, nội dung, đối tượng cần giám sát;

Thông qua hoạt động giám sát, Ban KTNS đã chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng ngành, cấp, đặc biệt là người đứng đầu đối với lĩnh vực, nội dung cụ thể, trên cơ sở đó kiến nghị các giải pháp, tiến độ giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại, hạn chế. Ban KTNS đã kiến nghị 95 vấn đề, hầu hết các kiến nghị đều được HĐND tỉnh, UBND tỉnh và sở, ngành chức năng tiếp thu, có văn bản chỉ đạo thực hiện, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Qua giám sát công tác quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, rà soát, hướng dẫn việc thực hiện và có giải pháp cụ thể để khắc phục những khó khăn, hạn chế, đảm bảo công tác lập, phân bổ, quyết toán ngân sách và công tác quản lý tài chính khác của cấp xã thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục.

Căn cứ giám sát tình hình phân bổ, quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp y tế, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Ban, như: Từ năm 2014 sẽ tăng định mức phân bổ trên giường bệnh cho lĩnh vực khám chữa bệnh 4% so với định mức chuẩn; hàng năm bổ sung thêm kinh phí sự nghiệp y tế cho huyện Năm Căn 1,5 tỷ đồng và huyện Ngọc Hiển 1 tỷ đồng; lập Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo; tổ chức xếp hạng lại các bệnh viện; khắc phục một số yếu kém trong công tác quản lý, quyết toán...

Ban Kinh tế - Ngân sách khảo sát tình hình đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại thị trấn Sông Đốc.

Thông qua kết quả giám sát công tác duy tu, sửa chữa các công trình giao thông đường bộ của Ban, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải chủ trì rà soát phân loại, phân cấp quản lý đường tỉnh, đường huyện, đường xã và đường đô thị; công bố phân cấp quản lý, đặt tên, số hiệu đường bộ và tổ chức bàn giao, cắm mốc lộ giới, giao nhận hồ sơ công trình. Năm 2016, HĐND tỉnh quyết định tăng nguồn kinh phí cho nhiệm vụ duy tu, sửa chữa các công trình giao thông từ 70 tỷ đồng lên 115 tỷ đồng…

Trao đổi về giải pháp nâng cao hiệu quả giám sát, ông Chung Tấn Hướng,Trưởng ban KTNS, cho rằng trước khi lựa chọn nội dung giám sát, cần xác định rõ mục tiêu đạt được của đợt giám sát là để thúc đẩy công việc tốt hơn, qua giám sát phát hiện đơn vị làm tốt thì nhân rộng, làm chưa tốt thì chấn chỉnh, gặp khó khăn thì tìm cách tháo gỡ. Trước khi tiến hành giám sát cần chuẩn bị kỹ căn cứ pháp lý, thông tin liên quan từ báo chí, cử tri, dư luận và nội dung, đề cương yêu cầu đối tượng được giám sát báo cáo. Giám sát tại đơn vị cần kết hợp nghe báo cáo với khảo sát thực tế tại thực địa hoặc có thể phân nhỏ đoàn đi kiểm tra, cử bộ phận chuyên viên giúp việc làm thêm sau đó. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị trước giám sát cần được chú trọng vì nội dung giám sát trên lĩnh vực KTNS có phạm vi rộng. Đối với một số nội dung giám sát có tính chuyên đề liên quan đến ngân sách, đầu tư, tài nguyên môi trường, khoa học công nghệ… có thể mời thêm các chuyên gia, nhà khoa học tham gia đoàn giám sát.

Trong nhiệm kỳ, Ban đã chủ trì tổ chức 10 cuộc hội nghị để thẩm tra các báo cáo, đề án, phương án, tờ trình do Thường trực HĐND, UBND tỉnh trình các kỳ họp HĐND tỉnh. Ban đã thẩm tra, giúp cho HĐND tỉnh quyết nghị, ban hành 57 nghị quyết trên lĩnh vực kinh tế, ngân sách. Nhìn chung, chất lượng thẩm tra các văn bản ngày càng được nâng lên, đảm bảo các nghị quyết thông qua đúng pháp luật và có tính khả thi. Các báo cáo thẩm tra của Ban đã giúp cho đại biểu HĐND tỉnh có thêm thông tin bổ ích, làm cơ sở để thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng tại kỳ họp. Hầu hết các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua đến nay được thực tế khẳng định là đúng đắn, phù hợp và đi vào cuộc sống, góp phần đáng kể cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Với những nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba (nhiệm kỳ 2006 - 2010); được Chủ tịch UBND tỉnh tặng 2 bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cuối năm 2015, Ban được Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen và đề nghị Chủ tịch nước xét tặng Huân chương Lao động hạng Nhì về thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn từ 2011- 2015”.
Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn