Cà Mau góp phần nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh

Nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), xây dựng một môi trường đầu tư thông thoáng, hiệu quả, Cà Mau đã đưa ra nhiều mục tiêu phấn đấu, cùng những nhóm giải pháp quan trọng.

Theo đó, đến hết năm 2018, địa phương phấn đấu đưa các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh tiếp tục đạt và vượt so với các chỉ tiêu đã đạt kết quả trong năm 2017, góp phần tích cực cùng cả nước đưa chất lượng môi trường kinh doanh Việt Nam ngang hàng với các nước ASEAN 4.

Để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018, UBND tỉnh Cà Mau đề ra mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng. Với nhiều giải pháp được đặt ra nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, thực hiện tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và bình đẳng; phấn đấu cải thiện và nâng cao PCI tỉnh Cà Mau, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Theo những gì được đặt ra, phấn đấu đến hết năm 2018, các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh tiếp tục đạt và vượt so với các chỉ tiêu đã đạt kết quả trong năm 2017. Riêng đối với mục tiêu các chỉ tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh đạt tối thiểu bằng trung bình của nhóm nước ASEAN 4, địa phương sẽ tập trung tối đa vào việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC); đảm bảo công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước. Phấn đấu đến hết năm 2018, thời gian thực hiện một số thủ tục đạt tối thiểu bằng trung bình của nhóm nước ASEAN 4 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Củng cố, duy trì các kết quả đạt được trong khởi sự kinh doanh, tiếp cận điện năng, bảo vệ nhà đầu tư, nộp thuế và Bảo hiểm xã hội. Thường xuyên rà soát, kiến nghị bãi bỏ các quy định về điều kiện kinh doanh không còn phù hợp, trái quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh, áp dụng nguyên tắc quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu, đúng theo quy định của Trung ương, phù hợp với thông lệ quốc tế, chuyển căn bản sang hậu kiểm. Thực hiện đơn giản hóa, bãi bỏ các TTHC không còn phù hợp, bảo đảm hàng năm cắt giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ TTHC.

Với nhiều giải pháp đặt ra, Cà Mau quyết tâm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh đạt tối thiểu bằng trung bình của nhóm nước ASEAN 4.

Rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan tối đa không quá 58 ngày làm việc (bao gồm cả thủ tục phê duyệt thiết kế xây dựng công trình, thủ tục kết nối cấp, thoát nước tối đa không quá 14 ngày làm việc, nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng, đăng ký tài sản sau hoàn công...); thời gian đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản xuống không quá 14 ngày làm việc.

Giảm thiểu giấy tờ, rút ngắn thời gian, giảm chi phí thực hiện các TTHC trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Thay đổi căn bản phương thức quản lý, kiểm tra chuyên ngành, thực hiện nguyên tắc quản lý trên cơ sở đánh giá rủi ro, áp dụng rộng rãi thông lệ quốc tế, chuyển căn bản sang hậu kiểm; điện tử hóa thủ tục quản lý, kiểm tra chuyên ngành; kết nối chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, tổ chức quản lý, kiểm tra chuyên ngành với cơ quan hải quan. Đảm bảo duy trì thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới (từ khi đăng ký tờ khai cho đến khi thông quan/giải phóng hàng) đối với hàng xuất khẩu tối đa là 10 giờ 10 phút; đối với hàng nhập khẩu tối đa là 34 giờ 25 phút…

Đẩy nhanh tiến độ ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Phấn đấu đến hết năm 2018, 100% các dịch vụ công phổ biến, liên quan đến người dân, doanh nghiệp được cung cấp ở mức độ 3 và 4.

Bên cạnh đó, nâng cao năng lực cạnh tranh ngành Du lịch để du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh ngành Du lịch của cả nước. Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ logistics; từng bước giảm chi phí logistic để tạo thuận lợi và giảm chi phí kinh doanh, hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu ngành kinh tế.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn