Cà Mau phát triển ngư, nông, lâm nghiệp bền vững

Phát triển ngư, nông, lâm nghiệp bền vững; nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, xây dựng và phát triển các ngành hàng, sản phẩm chủ lực sát với lợi thế và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, hình thành các vùng chuyên canh quy mô lớn, góp phần đẩy nhanh phát triển kinh tế của tỉnh, nâng cao đời sống nhân dân. Đó là mục tiêu mà Cà Mau đặt ra từ nay đến năm 2020.

Theo đó, giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng lĩnh vực ngư, nông, lâm nghiệp bình quân hàng năm đạt khoảng 4%, tỷ trọng trong GRDP đến cuối năm 2020 giảm còn 23%. Đến năm 2020, diện tích nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh đạt khoảng 20.000ha, diện tích nuôi tôm quảng canh cải tiến đạt từ 120.000ha trở lên; tổng sản lượng thủy sản 5 năm đạt 2,8 triệu tấn (bình quân tăng 3,9%/năm); tổng sản lượng lúa 5 năm đạt 3 triệu tấn (bình quân tăng 1,3%/năm).

Cà Mau sẽ huy động và thực hiện đa dạng hóa nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông thôn. Ảnh: BẢO LÂM

CON TÔM VẪN LÀ THẾ MẠNH KINH TẾ

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Rà soát, điều chỉnh quy hoạch sản xuất ngư, nông, lâm nghiệp gắn với việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án, đề án phát triển nông nghiệp trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL đến năm 2020; điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hoàn chỉnh và triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch điều chỉnh thủy lợi tỉnh Cà Mau đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu sản xuất đa mục tiêu, để có thể linh hoạt chuyển đổi sản xuất khi có yêu cầu. Xác định con tôm là thế mạnh phát triển kinh tế của tỉnh, phát triển nuôi tôm siêu thâm canh, công nghiệp tập trung, phát triển mạnh nuôi tôm sinh thái và quảng canh cải tiến gắn với quy hoạch và kiểm soát dịch bệnh.

Tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch tái cơ cấu 6 ngành hàng nông sản chủ lực của tỉnh (lúa chất lượng cao, keo lai, cá bổi, tôm sinh thái, cua biển và chuối). Đồng thời, tăng cường công tác quản lý sản xuất theo quy hoạch, nhất là nuôi tôm công nghiệp để tránh phát triển tự phát, gây khó khăn cho quản lý dịch bệnh; quản lý chặt chẽ vùng sản xuất chuyên canh lúa nhằm ổn định diện tích canh tác theo quy hoạch. Tổ chức lại sản xuất, phát triển liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất các mặt hàng chủ lực của tỉnh. Chỉ đạo xây dựng các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, điểm liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ hàng hóa của 6 ngành hàng chủ lực theo Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; tăng cường liên kết “4 nhà” gắn với việc đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu hàng hóa nhằm nâng cao giá trị sản phẩm. Huy động và thực hiện đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông thôn.


Tỉnh sẽ phát triển nuôi tôm siêu thâm canh, công nghiệp tập trung, phát triển mạnh nuôi tôm sinh thái và quảng canh cải tiến gắn với quy hoạch và kiểm soát dịch bệnh. Ảnh: THANH NGUYÊN


Tiếp tục vận động, thu hút đầu tư trong và ngoài nước để phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu, trong đó tập trung ưu tiên đầu tư cho các dự án phát triển giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, các cơ sở nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, khu nông nghiệp công nghệ cao; hạ tầng nuôi thủy sản tập trung, công trình thủy lợi đa mục tiêu; công trình thủy lợi đầu mối, thủy lợi gắn với giao thông nội đồng tạo điều kiện đưa cơ giới hóa vào sản xuất; công trình nâng cấp đê sông, đê biển, cung cấp nước cho dân sinh hoạt và sản xuất công nghiệp. Đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật, nhân rộng các mô hình sản xuất ngư, nông, lâm nghiệp có hiệu quả, bền vững. Đầu tư cho công tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ; đặc biệt là công nghệ cao trong sản xuất, chế biến những sản phẩm chủ lực, phát huy lợi thế đặc thù của từng vùng, đảm bảo chất lượng phục vụ xuất khẩu…

TẠO THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, tỉnh sẽ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng xúc tiến thương mại; tăng cường năng lực sản xuất, kinh doanh; tham gia chuỗi giá trị ở phạm vi trong tỉnh. Cập nhật thông tin giá cả thị trường một số loại nông thủy sản lên Trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; xây dựng, phát hành các ấn phẩm thương mại nông nghiệp: Thông tin nông sản, thủy sản, tài liệu ảnh… giới thiệu sản phẩm nông, thủy sản thiết yếu, tiêu biểu, sản phẩm được kiểm soát theo chuỗi giá trị đảm bảo an toàn thực phẩm. Tổ chức, tham gia hội thảo xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông sản, thủy sản, kết nối cung cầu các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh; khuyến khích cơ sở xây dựng các thương hiệu uy tín, đảm bảo chất lượng; tổ chức thí điểm cửa hàng bán sản phẩm nông sản, thủy sản được xác nhận đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; tạo mối liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ, kết hợp kiểm soát chặt chẽ các yếu tố gây mất an toàn thực phẩm; cung cấp được các sản phẩm nông sản, thủy sản trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn thực phẩm đặc trưng của địa phương; nghiên cứu xây dựng chiến lược kinh doanh và hoạt động xúc tiến thương mại phù hợp với xu thế hội nhập.

Nâng cao năng lực phòng tránh, thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất ngư, nông, lâm nghiệp, trong đó xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, trọng tâm là quản lý và khắc phục sạt lở bờ biển, các cửa sông, các điểm dân cư ven sông. Đẩy mạnh thực hiện Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào công đồng. Đầu tư củng cố, nâng cấp hệ thống đê sông, đê biển; các khu neo tàu thuyền tránh trú bão trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch thủy lợi khu vực rừng tràm U Minh Hạ, nhằm đảm bảo cấp thoát nước và phòng cháy chữa cháy rừng trước tác động của biến đổi khí hậu. Xây dựng hệ thống công trình, vừa thực hiện nhiệm vụ ngăn mặn chống tràn kết hợp đảm bảo vận chuyển lâm sản, hàng hóa; tiếp tục nghiên cứu đề xuất mở rộng, nạo vét hệ thống kênh mương đảm bảo trữ nước ngọt vào mùa khô…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng nhấn mạnh: “Để hoàn thành những nhiệm vụ và giải pháp trên, cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực hơn trong nhận thức và phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, chất lượng, hiệu quả”.


Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn