“Chiếc thẻ vàng” và uy tín hải sản Việt

Kỳ 3: Vì nghề cá bền vững và hội nhập quốc tế Trong những ngày này, tỉnh Cà Mau đang vào cuộc một cách khẩn trương, quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở với quyết tâm cao; tất cả cùng chung lòng trả lại “chiếc thẻ vàng” cho Ủy ban Châu Âu (EC); mang lại hình ảnh đẹp cho ngành hải sản Việt. Để tìm hiểu vấn đề này, Báo ảnh Đất Mũi có buổi gặp gỡ và trao đổi với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử, chia sẻ những kết quả đạt được trong những ngày cao điểm và hướng tới để giữ gìn uy tín và phát huy thành quả của ngành hải sản Việt thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử phát biểu chỉ đạo trong buổi làm việc với huyện Trần Văn Thời và thị trấn Sông Đốc, ngày 21/3/2018, về tình hình ngư dân khai thác trái phép vùng biển nước ngoài.


* Với nhiều nỗ lực, đến thời điểm này, tình hình khai thác thủy sản trái phép vùng biển nước ngoài trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát chưa, thưa ông?

Ông Lê Văn Sử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Thời gian qua, các ngành, địa phương, đơn vị chức năng đã quán triệt và triển khai thực hiện khá tốt các nội dung Chỉ thị số 689/CT-TTg ngày 18/5/2010 về một số biện pháp nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tàu cá và ngư dân Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ; Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 28/5/2017 về việc ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân Việt Nam khai thác hải sản trái phép vùng biển nước ngoài; Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; các văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, nên tình hình tàu cá và ngư dân vi phạm vùng nước ngoài giảm mạnh (năm 2017, trên địa bàn tỉnh có 20 tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, giảm 33 tàu so với năm 2016). Tuy nhiên, từ thời điểm EU đã áp dụng biện pháp cảnh báo (thẻ vàng) đối với sản phẩm khai thác thủy sản xuất khẩu của Việt Nam (ngày 23/10/2017) đến nay, một số ngư dân trên địa bàn tỉnh vì lợi ích kinh tế trước mắt nên tiếp tục vi phạm vùng biển nước ngoài (có 18 tàu cá vi phạm; trong đó huyện Trần Văn Thời 16 tàu, huyện U Minh 2 tàu).

* Sau khi triển khai những biện pháp “mạnh tay” hơn thì ý thức chấp hành pháp luật của các chủ ghe và thuyền trưởng như thế nào?

Ông Lê Văn Sử: Sau khi triển khai thực hiện những giải pháp mạnh đối với các chủ tàu vi phạm vùng biển nước ngoài, như: Không cho các chủ tàu được hưởng các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản (Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ); xử phạt vi phạm hành chính các chủ tàu ở mức cao nhất; buộc chủ tàu chi trả kinh phí đưa công dân Việt Nam bị cơ quan có thẩm quyền nước ngoài bắt giữ về nước; tước quyền sử dụng bằng thuyền trưởng, giấy phép khai thác thủy sản từ 3 - 6 tháng..., nhìn chung tình hình vi phạm vùng biển nước ngoài trong năm 2017 giảm hơn rất nhiều so với năm 2016. Tuy nhiên, tàu cá trên địa bàn tỉnh còn vi phạm vùng biển nước ngoài là do nguồn lợi hải sản các vùng biển trong nước ngày càng suy giảm; một số chủ tàu, thuyền trưởng vì lợi ích kinh tế trước mắt nên cố tình vi phạm.

* Để phòng ngừa, hạn chế tối đa những trường hợp tương tự xảy ra, thì những giải pháp cụ thể của tỉnh để ngăn chặn tình hình này tái diễn?

Ông Lê Văn Sử: Để phòng ngừa, hạn chế tối đa tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, cần triển khai thực hiện các giải pháp trọng tâm: Tiếp tục tổ chức quán triệt về tầm quan trọng và tính cấp bách của Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 28/5/2017 và Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho ngư dân hiểu việc không vi phạm vùng biển nước ngoài trước tiên vì sự an toàn trong sản xuất, đời sống và sinh kế của chính mình, đồng thời đồng hành với cả nước thực hiện tốt các khuyến nghị của EC nhằm sớm gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng” đối với xuất khẩu hải sản của Việt Nam; huy động sự vào cuộc cả hệ thống chính trị để chỉ đạo triển khai, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhằm chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân trong tỉnh khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài trước ngày 30/6/2018; chỉ đạo tổ chức kiểm điểm chủ tàu, thuyền trưởng trước cộng đồng dân cư địa phương, công khai niêm yết danh sách tàu cá vi phạm tại trụ sở UBND cấp xã và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng ở cơ sở; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các ngành và các cơ quan chức năng liên quan phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng tàu cá và ngư dân trên địa bàn quản lý vi phạm vùng biển nước ngoài; chỉ đạo điều tra, xác minh làm rõ các đối tượng móc nối, môi giới (nếu có) để đưa tàu cá và ngư dân trong tỉnh đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài (kể cả móc nối, môi giới để chuộc tàu cá và ngư dân đã vi phạm về nước); nếu phát hiện phải kịp thời báo cáo, phối hợp với cơ quan chức năng của Trung ương điều tra, triệt phá, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để răn đe, đồng thời, cảnh báo cho ngư dân biết để đề phòng và tố giác các trường hợp móc nối, môi giới bất hợp pháp...

Tỉnh Cà Mau sẽ xử lý nghiêm khắc tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài. Ảnh: HUỲNH LÂM

* Ông có nhận thấy sự chuyển biến tích cực từ lãnh đạo, các ngành đoàn thể ở các địa phương từng là điểm “nóng” của vi phạm này?

Ông Lê Văn Sử: Thực hiện Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 28/5/2018 và Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 4290/UBND-NNTN ngày 31/5/2017, Công văn số 1540/UBND-NNTN ngày 7/3/2018...; đồng thời, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 12/4/2018, chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị và địa phương có liên quan tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu, đặc biệt là chỉ đạo cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh vào cuộc để ngăn chặn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Qua đó, các địa phương, đơn vị có liên quan đã nhìn nhận những hạn chế và đề ra phương hướng, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện trong thời gian tới; các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tổ chức tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức đến người dân để ngăn chặn hành vi nêu trên... Đó là những chuyển biến tích cực bước đầu của các địa phương, đơn vị liên quan, trong công tác đấu tranh ngăn chặn tình trạng tàu cá và ngư dân khai thác hải sản trái phép vùng biển nước ngoài.

* Xác định tuyên truyền là khâu quan trọng nhất, tới đây, biện pháp nào để nâng cao hiệu quả công tác này thưa ông?

Ông Lê Văn Sử: UBND tỉnh xác định khâu tuyên truyền là quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức của chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân. Từ đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng và đã phê duyệt Kế hoạch truyền thông về việc chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định năm 2018. Theo Kế hoạch này, công tác tuyên truyền được tổ chức đa dạng, dưới nhiều hình thức: Tập huấn, in tờ rơi, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 12/4/2018 chỉ đạo cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục ngư dân, đặc biệt là chủ tàu, thuyền trưởng tàu cá khai thác xa bờ, để tạo sự chuyển biến mạnh về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và ký cam kết không vi phạm.

* Để không nhận thêm “chiếc thẻ đỏ” từ EC, tỉnh đã vạch ra kế hoạch cho ngành khai thác thủy sản ra sao, thưa ông?

Ông Lê Văn Sử: Để cùng với cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” từ EC, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt, trong đó yêu cầu các cấp phải xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp và kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện trong năm 2018 và những năm tiếp theo, nhằm ngăn chặn, chấm dứt tàu cá và ngư dân khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, cần tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt thời gian tới, nên phải huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân; triển khai việc bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá; xử phạt, xử lý nghiêm ở mức cao nhất theo quy định của pháp luật đối với chủ tàu, thuyền trưởng, đối tượng móc nối, môi giới đưa tàu, ngư dân đi khai thác hải sản trái phép...

* Ông có thông điệp gì muốn gửi gắm đến các ngư dân trong địa bàn tỉnh?

Ông Lê Văn Sử: Vì một nghề cá phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, UBND tỉnh kêu gọi ngư dân tỉnh Cà Mau không vì lợi ích kinh tế trước mắt mà tiếp tục vi phạm vùng biển nước ngoài; hãy hiểu rằng không vi phạm vùng biển nước ngoài trước tiên vì sự an toàn trong sản xuất, đời sống và sinh kế của chính mình, đồng thời đồng hành với cả nước thực hiện tốt các khuyến nghị của EC nhằm sớm gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng” đối với xuất khẩu hải sản của Việt Nam nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng. Bên cạnh đó, đề nghị cả hệ thống chính trị của tỉnh phải thật sự vào cuộc, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, để chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

* Xin cảm ơn ông!
Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn