Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo về việc quản lý hoạt động nuôi ong và mua bán mật ong

Ngày 5/4, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tiếp tục phát đi Công văn 2629 về việc quản lý hoạt động nuôi ong và mua bán mật ong tại khu vực rừng U Minh Hạ, đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 2495, ngày 31/3/2017 trước đó về việc xử lý hoạt động vận chuyển ong nuôi và mật ong từ tỉnh khác về huyện U Minh, để nuôi và bán với thương hiệu mật ong U Minh Hạ.Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện; trong đó khẩn trương thực hiện các nội dung: Xác minh nguồn gốc xuất xứ đàn ong, hồ sơ, chứng từ có liên quan và định danh loài ong đã được vận chuyển từ nơi khác đến khu vực rừng U Minh Hạ.

Rà soát các quy định hiện hành về quản lý Khu sinh quyển Mũi Cà Mau, Vườn Quốc gia U Minh Hạ, tính đa dạng sinh học, nhãn hiệu tập thể, điều kiện, quy trình, hồ sơ, thủ tục liên quan đến nuôi và phát triển loài ong và các quy định khác có liên quan. Qua đó, báo cáo, tham mưu đề xuất UBND tỉnh giải pháp xử lý phù hợp đối với việc vận chuyển ong từ nơi khác đến nuôi tại khu vực rừng U Minh Hạ.

Sở Khoa học và Công nghệ tự kiểm tra, rà soát hồ sơ, quy trình, thủ tục liên quan việc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ Cà Mau hợp tác với đối tác để nuôi thử nghiệm ong tại khu vực rừng U Minh Hạ; đồng thời, đánh giá toàn diện tác động của việc nuôi ong nêu trên đến kinh tế, xã hội, môi trường trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh.

UBND huyện U Minh chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân sản xuất, kinh doanh mật ong trên địa bàn nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ, phát triển và không thực hiện các hành vi ảnh hưởng đến nhãn hiệu tập thể Mật ong U Minh Hạ; củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Quản lý nhãn hiệu tập thể Mật ong U Minh Hạ; theo dõi, quản lý chặt chẽ các điểm nuôi ong và tiêu thụ mật ong trên địa bàn.

Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng và UBND huyện U Minh tăng cường chỉ đạo tuần tra, kiểm tra, kiểm soát địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại làm ảnh hưởng nhãn hiệu hàng hóa tập thể mật ong U Minh Hạ; tổng hợp tình hình thực hiện, báo cáo UBND tỉnh.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn